Vzhledem k tomu, že v současné době došlo k celkovému nárůstu respiračních a chřipkových onemocnění k hodnotě indikující počátek epidemie, stanovuji s ohledem na tuto skutečnost a v zájmu ochrany zdraví pacientů.

Zákaz návštěv na porodnici a dětském oddělení Oblastní nemocnice Kladno s platností od 27. ledna 2017

Tento zákaz platí až do odvolání, tzn. až do doby zlepšení celkové epidemiologické situace natolik, že umožní opětovné povolení návštěv.
Zákaz se nevztahuje na doprovod rodičky k porodu, který bude řešen individuálně.

MUDr. Vladimír Lemon - Ředitel ON Kladno

Ing., Bc. Lucie Lidická - Ústavní hygienik ON Kladno