V naší nemocnici (ve spolupráci se Středočeský krajem) aktuálně probíhají dvě výběrová řízení

Na základě účelové dotace z MZ ČR vypisuje Oblastní nemocnice Kladno,a.s. nemocnice SČK výběrové řízení na rezidenční místa v těchto oborech: anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství, neurologie, chirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína, dětské lékařství, radiologie zobrazovací metody, gynekologie a porodnictví.

Požadavky: odborná způsobilost, bezúhonnost, zájem o obor, průběh dosavadního zaměstnání.

Datum podání přihlášky je do 11. 9. 2017.

Kontakt: 312 606 120

 


4. 5. 2017
Výběrové řízení – generální sekretář/sekretářka Asociace středočeských nemocnic, z. s.
Informace: získáte z připojeného souboru