Oblastní nemocnice  Kladno, a.s. nemocnice SČK v souladu s vyhl.  MZČR  č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech  v y h l a š u j e:   

  • Výběrové řízení na RM  v oboru  pediatrie

Uchazeč o RM předloží dokumenty, které najde na webových stránkách MZČR v sekci RM. Termín podání přihlášky je do 30. 6. 2023.

Doručení:

Poštou:   na adresu ON Kladno - Odd. vzdělávání
Osobně: pavilon E - 2. patro – Odd. vzdělávání, v době od 7.00 hod. - 15.00 hodin.