Imunochemická laboratoř provádí imunochemická vyšetření hormonů, tumorových markerů, diagnostiku hormonů štítné žlázy, vyšetření autoimunity, vyšetření pohlavních hormonů pro gynekologii, screening vrozených vývojových vad, stanovení kostních markerů a serologická vyšetření.

Imunochemická laboratoř
Telefon: 312 606 571

Provozní doba

Pondělí až pátek: 7.00 - 14:00 
(provedení analýz, kompletace výsledkových listů, odesílání výsledků do NIS nemocnice, hlášení patologických hodnot).

 

Používané požadavkové listy

Odběrový systém

Klinická laboratoř používá jednotný odběrový systém Sarstedt. Odběr na imunochemická vyšetření v séru do zkumavky Sarstedt s hnědým uzávěrem (separační gel). Možný odběr na vyšetření v plazmě do zkumavky s oranžovým uzávěrem (heparin litný)  s výjimkou analytů uvedených v tabulce:

Vyšetření, která lze stanovit v plazmě, odběr pouze do zkumavky Sarstedt - hnědý uzávěr

 • Elektroforéza bílkovin
 • anti TSH (TRAK)
 • AFP (alfa-1-fetoprotein)
 • TPA (tkáňový polypeptidový antigen)
 • volný estriol
 • anti GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutamové)
 • anti IA2 (protilátky proti tyrozinfosfatáze)
 • ACLA IgG, A, M (anti-kardiolipin)
 • anti-beta-2-glykoprotein
 • PAPP-A
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydie pneumoniae
 • Lithium

Požadavky na dodatečná stanovení imunologických parametrů

Klinická laboratoř skladuje vzorky při teplotě +2 až +8 °C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu.
Po uplynutí uvedeného časového intervalu od odběru je nutný odběr nového vzorku): 

kyselina listová 8 hodin
PAPP A 3 dny
volný estriol 14 dní
PTH, osteoklacin, 
beta crosslaps
z odběru EDTA – Sarstedt, červený uzávěr - do ledu v den odběru
prokalcitonin, 
C-peptid, CA-125, 
TPA, vitamin B12, 
free PSA
24 hodin
T3, fT3, 
FSH, LH, prolaktin, estradiol, 
AFP, IgE, 
anti-GAD, anti-IA2, 
EBVbvg, 
anti TPO, anti TG
2 dny