Úhrada vyšetření – samoplátce, ceník vyšetření

Samoplátce = fyzická osoba

Za samoplátce považujeme pacienta, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Pacient dopraví odebraný biologický materiál s požadavkovým listem na centrální příjem Klinické laboratoře.
Pracovník příjmu vystaví doklad pro úhradu vyšetření. Platbu hradí pacient v pokladně nemocnice (umístěna ve vrátnici nemocnice, provozní doba od 7:30 do 15:30 hodin v pracovních dnech). S dokladem o zaplacení se pacient vrátí na centrální příjem laboratoře a domluví se na termínu vydání výsledku.

Ceník vybraných vyšetření

Hodnota bodu a celková cena za vyšetření vychází z Sazebníku zdravotních výkonů MZČR a hodnoty bodu a je upravena vzájemnými smluvními vztahy mezi Oblastní nemocnicí Kladno a. s. a příslušnými zdravotními pojišťovnami.

Ceník platný od 1.1.2016

Vyšetření

Výkon (SZV)

Body

Celková cena (Kč)

Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let

09119

37

41,44

Odběr krve ze žíly 
u dítěte do 10 let

09117

66

73,92

Sodík

81593

20

22,40

Draslík

81393

22

24,64

Chloridy

81469

15

16,80

Hořčík

81465

20

22,40

Vápník

81625

19

21,28

Fosfor

81427

17

19,04

Urea

81621

18

20,16

Kreatinin

81499

17

19,04

Kyselina močová

81523

22

24,64

Celková bílkovina

81365

15

16,80

Albumin

81329

15

16,80

Bilirubin celkový

81361

16

17,92

ALT

81337

18

20,16

GMT

81435

21

23,52

ALP

81421

18

20,16

AST

81357

18

20,16

Amyláza v séru

81345

37

41,44

Amyláza v moči

81345

37

41,44

Cholesterol

81471

23

25,76

Triglyceridy

81611

28

31,36

HDL cholesterol

81473

50

56,00

Glukóza

81439

15

16,80

Glykovaný hemoglobin

81449

205

229,60

Železo

81641

19

21,28

C-reaktivní protein

91153

149

166,88

CEA

93221

182

229,60

CA15-3

81235

495

554,40

CA19-9

81235

495

554,40

Ferritin

93151

229

256,48

PSA

93225

256

286,72

HCG

93159

188

210,56

Kortizol

93131

189

211,56

T4 volný

93189

183

204,96

TSH

93195

176

197,12

Anti TG

93231

396

443,52

Anti TPO

93217

414

463,18

Krevní obraz (7parametrů)

96165

45

50,40

Protrombinový čas (QUICK)

96623

84

94,08

APTT

96621

77

86,24

Fibrinogen

96325

217

243,04

LA screening

96145

191

213,92

LA konfirmace

96237

788

882,56

APC rezistence

96215

346

387,52

Homocystein

81461

482

539,84

Vyšetření moče chemicky a morfologicky

81347

31

34,72

Anti-Helicobacter pylori

91133

174

194,88

Anti HAV IgG

82077

384

430,08

Anti HAV IgM

82077

384

430,08

HBsAg

82119

236

264,32

Anti HBs

82075

285

319,20

Anti HBc

82075

285

319,20

Anti HBc IgM

82077

384

430,08

HBeAg

82119

236

264,32

Anti HBe

82075

285

319,20

Anti HCV

82077

384

430,08

ELISA EBV - VCA IgG

82097

446

499,52

ELISA EBV - VCA IgM

82097

446

499,52

EBV – EBNA IgG ELISA

82097

446

499,52

EBV – EA (D) IgG ELISA

82097

446

499,52

ELISA BORRELIA B. IgG

82079

488

546,56

ELISA BORRELIA B. IgM

82079

488

546,56

Hodnocení IgG WB

82135

963

1078,56

Hodnocení IgM WB

82135

963

1078,56

Mycoplasma pneumoniae - IgG, IgA, IgM 82079 3x 488 1639,68
Chlamydia pneumoniae - IgG, IgA, IgM 82079 3x 488 1639,68

MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

     

Urogenitální mycoplazmata

82233

249

278,88

Chlamydia trachomatis

82117

492

551,04

Syfilis, RRR (netreponemový vyhledávací test na syfilis)

82079 /82145

488 / 74

546,56 / 82,28

HIV

82075

285

324,90