Spolupráce laboratoře s lékaři v kladenském regionu je dlouhodobou záležitostí – se svozy biologického materiálu a bezplatnou nabídkou odběrového materiálu začínala laboratoř jako jedna z prvních v polovině 90. let. V rámci zlepšení spolupráce byla rozšířena nabídka služeb pro lékaře nejen v rozsahu služeb poskytovaných Klinickou laboratoří, ale i v kontextu celé Oblastní nemocnice Kladno. Bylo připraveno širší spektrum služeb v rozsahu, který upevňuje a zkvalitňuje vztah mezi praktickým lékařem či odborným specialistou a jeho spádovou regionální nemocnicí.

Realizovaným rozšířením služeb v oblasti odbornosti 802 (lékařská mikrobiologie) se Klinická laboratoř stává z hlediska poskytované diagnostické péče významným konsolidovaným laboratorním pracovištěm nejen Oblastní nemocnice Kladno, ale i celého kladenského regionu.

Kvalita práce oddělení je garantována osvědčením z AUDITU II pro odbornosti 801 (klinická biochemie), 818 (hematologie) a 802(mikrobiologie) z listopadu 2014.

Služby nabízené lékařům společně Klinickou laboratoří a Oblastní nemocnicí Kladno, a.s.

  • distribuce odběrových potřeb a žádanek lékařům zdarma
  • svoz biologického materiálu na vyšetření do Klinické laboratoře Oblastní Nemocnice Kladno a dále transport biologického materiálu na vyšetření prováděná nemocničním komplementem (HTO, oddělení patologie) a spolupracujícími laboratořemi (FN Motol, Nemocnice Na Homolce, Endokrinologický ústav)
  • základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu prováděná nemocničním komplementem
  • distribuce tištěných výsledků
  • využití odběrových pracovišť v Kladně

Nově nabízené služby individuálně podle potřeb lékaře:

  • elektronické odesílání výsledků – program MISE (dle objemu spolupráce je možné poskytovat tuto službu bezplatně)
  • služby podatelny nemocnice - distribuce výsledků a zpráv z nemocnice (hospitalizace, odborná vyšetření, ambulance) a distribuce pošty mezi lékaři navzájem
  • služby lékárny nemocnice - příprava a doprava léků podle lékařských předpisů pro pacienty seniory z ambulancí či obvodů se špatnou dopravní dostupností
  • svoz nebezpečného odpadu od lékařů při dodržení hygienických podmínek – pevnostěnné kontejnery jednoznačně fyzicky oddělené od vzorků, praktická realizace svozu, likvidace a vydání osvědčení
  • praní prádla

Nemocnice nabízí k dispozici historii výsledků pacientů nemocnice a možnost pracování s nimi a to vše při zachování ochrany osobních údajů pacientů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Nabídka obsahuje služby poskytované celým komplementem nemocnice, společný cílem je zlepšit komunikaci mezi lékaři regionu a kladenskou nemocnicí s maximálním využitím všech možností nemocnice jako hlavního poskytovatele zdravotní péče v této oblasti.

Detailní podmínky spolupráce jsou předmětem dokumentu "Smlouvy o spolupráci", kterou se lékař a nemocnice zavazují ke spolupráci na základě smluvního vztahu (informace na právním oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., tel. 312 606 501 nebo sekretariát Klinické laboratoře, tel: 312 606 330).