19. 5. 2016
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. výběrové řízení na obsazení funkce:

Manažer kvality

Požadované vzdělání: všeobecná sestra nebo lékař
Přihlášky zasílejte: do 13.6.2016 na adresu Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno k rukám Mgr. Anety Heřmanové, DiS.
Společně s přihláškou zašlete tyto doklady: odborná způsobilost v oboru, zdravotní způsobilost, aktuální výpis z rejstříku trestů.


Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. výběrové řízení na obsazení funkce 
vedoucí farmaceutický asistent.

Požadované vzdělání: 
farmaceutický asistent bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí, 10 let praxe v lékárně (v nemocniční lékárně výhodou)

Přihlášky zasílejte do 28.11.2016 na adresu Oblastní nemocnice Kladno,a.s.,nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno k rukám Mgr. Anety Heřmanové, DiS.
Společně s přihláškou zašlete tyto doklady: profesní životopis, odborná způsobilost v oboru, zdravotní způsobilost, aktuální výpis z rejstříku trestů