V naší nemocnici (ve spolupráci se Středočeský krajem) aktuálně probíhá jedno výběrové řízení

Na základě účelové dotace z MZ ČR vypisuje Oblastní nemocnice Kladno,a.s. nemocnice SČK druhé kolo výběrového řízení na rezidenční místo lékaře pro obor radiologie a zobrazovací metody a obor anesteziologie a intenzivní medicína pro rok 2017. Uchazeč musí dodat přihlášku do VŘ na místo rezidenta, osobní dotazník lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, výpis z RT, neověřenou kopii diplomu, doklad o zařazení do oboru a přehled praxe.

Požadavky: odborná způsobilost, bezúhonnost, zájem o obor, průběh dosavadního zaměstnání.

Datum podání přihlášky je do 26. 9. 2017.

Kontakt: 312 606 120