Představenstvo Oblastní nemocnice Kladno, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Představenstvo Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo
ředitel/ředitelka
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Kvalifikační požadavky:
   - vysokoškolské vzdělání nejméně magisterského studijního programu (v oblasti ekonomie, práva nebo lékařství výhodou)
   - zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví minimálně 3 roky
   - zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let
   - organizační schopnosti a řídící předpoklady
   - schopnost vést a motivovat podřízené
   - výborné komunikační a prezentační dovednosti
   - jazykové znalosti
   - občanská bezúhonnost
 
K přihlášce připojit:
   - životopis zaměřený na odbornou praxi,
   - doklady o vzdělání,
   - osobní dotazník,
   - doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
   - výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
   - prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
   - prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
   - návrh koncepce řízení předmětné nemocnice s důrazem na zlepšení jejího dosavadního ztrátového hospodaření.

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 20. ledna 2017 do 12:00 hodin na adresu: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, ředitelství, Vančurova 1548, 272 59 Kladno.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – neotvírat“


Ing.Petr Bendl
Předseda představenstva
Oblastní nemocnice Kladno,a.s.