Aktuální seznam výběrových řízení:

4. 5. 2017
Výběrové řízení – generální sekretář/sekretářka Asociace středočeských nemocnic, z. s.
Informace: získáte z připojeného souboru


4. 5. 2017

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. výběrové řízení na obsazení funkce

Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení.

Požadované vzdělání: všeobecná sestra bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v oboru nebo porodní asistentka, praxe 10 let u lůžka nebo na porodním sále.
Přihlášky zasílejte do 31.5.2017 na adresu Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno k rukám Mgr. Anety Heřmanové, DiS.
Společně s přihláškou zašlete tyto doklady: profesní životopis, odborná a specializovaná způsobilost v oboru, zdravotní způsobilost, aktuální výpis z rejstříku trestů