OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Očkovací centrum Oblastní nemocnice Kladno je umístěno mimo areál nemocnice v ulici Fr. Kloze 2313 (budova V). Je určeno pouze lidem, kteří se zaregistrovali přes Centrální rezervační systém Ministerstva zdravotnictví nebo telefonní linku 1221 a prokáží se potvrzujícím e-mailem o rezervaci času do Oblastní nemocnice Kladno.

očc 02 kopie

KDO SE MŮŽE REGISTROVAT

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování hlásit obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let.
Od 26. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat zdravotničtí pracovníci, kteří doposud nebyli očkovaní.
Od 27. února 2021 se mohou k očkování registrovat pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol a školských zařízení.
Od 1. března 2021 se mohou k očkování registrovat osoby starší 70 let věku a další vybrané skupiny obyvatelstva.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

pdfMZČR_očkování_zdravotníci
pdfMZČR_očkování_pacienti a klienti sociálních služeb
pdfMZČR_očkování_učitelé
pdfMZČR_očkování_obyvatelé 70+
pdfMZČR_očkování_jak probíhá očkování a jak se k němu přihlásit

JAK SE REGISTROVAT A REZERVOVAT TERMÍN NA OČKOVÁNÍ

Registrace a rezervace termínů očkování probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému:

Registrace a rezervace termínu je možná také přes bezplatnou telefonní linku 1221. Bez předešlého objednání nelze očkování provést. Neobjednané zájemce či doprovod registrovaných osob není možné očkovat.

POMOC S REGISTRACÍ

S registrací mohou seniorům pomoci rodinní příslušníci, praktičtí lékaři či bezplatná linka 1221. Od 18. ledna 2021 nabízí seniorům pomoc s registrací také Město Kladno přes telefonní číslo 601 621 621. Linka je k dispozici každý pracovní den mezi 8:00 a 15:00 hodinou.

pdfMěsto Kladno_pomoc s očkováním proti onemocnění COVID-19

KDE NÁS NAJDETE, KONTAKT

Očkovací centrum Oblastní nemocnice Kladno
budova V, Fr. Kloze 2313, Kladno
telefon: 312 606 680
mobil: 722 976 662

očc 01   očkovací centrum mapa

pdfOrientační plán Oblastní nemocnice Kladno

PROVOZNÍ DOBA

pondělípátek         7:0015:30 hodin

CO PŘINÉST K SAMOTNÉMU ODBĚRU

Po obdržení termínu očkování si k samotnému očkování přineste s sebou:

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • seznam léků, které dlouhodobě užíváte
 • lékařské zprávy z odborných ambulancí
 • zároveň mějte připravenou potvrzující SMS nebo potvrzující e-mail o rezervaci času očkování v Oblastní nemocnici Kladno
 • pokud je to možné, pro urychlení celého procesu si vytiskněte, vyplňte a přineste podepsaný záznam pro očkování

pdfZáznam pro očkování Covid-19

JAK OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ

 1. REGISTRACE NA RECEPCI
  Připravte si občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Pokud nebudete mít vyplněný "záznam pro očkování covid-19", vyplníte ho na místě.

 2. KONZULTACE S LÉKAŘEM
  Při pohovoru s lékařem společně projdete lékařské zprávy z odborných ambulancí a seznam léků, které dlouhodobě užíváte. Lékař provede také důsledný odběr anamnézy. Budete mít možnost se na cokoliv zeptat.

 3. APLIKACE VAKCÍNY – OČKOVÁNÍ
  Očkovací látka Vám bude aplikována do deltového svalu horní části paže.

 4. VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ
  Po aplikaci vakcinační látky Vám bude vystaveno potvrzení o očkování.

 5. PO OČKOVÁNÍ VYČKEJTE V ČEKÁRNĚ ALESPOŇ 30 MINUT
  Pokud nemáte na vakcínu žádnou reakci a cítíte se dobře, můžete po 30 minutách opustit čekárnu. V opačném případě informujte sestru.

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ

 • Před očkováním se rozumně najezte a napijte, tekutiny si případně vezměte s sebou.
 • Celý proces očkování od příchodu do očkovacího centra až do jeho opuštění trvá přibližně jednu hodinu.
 • Očkováni budete celkem dvěma dávkami v odstupu minimálně 21 dní.
 • pdfInformace o očkování vakcínou Pfizer / BioNTech

CO DĚLAT, POKUD SE PO OČKOVÁNÍ OBJEVÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Vedlejší účinky nejsou časté. Objevit se může bolest či zarudnutí v místě vpichu, únava, bolest hlavy, kloubů nebo svalů. Běžná je také mírně zvýšená teplota či zimnice. Pokud se objeví další vedlejší účinky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. V případě vážnějších obtíží či při život ohrožujících stavech volejte Zdravotnickou záchrannou službu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY OHLEDNĚ OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19