Vážení pacienti, dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 5. 2016 Oblastní nemocnice Kladno již nebude poskytovat tyto zdravotní služby.

Jedná se zdravotní služby v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání pro území okresu Kladno Středočeského kraje. Tuto činnost přebírá prozatímně Všeobecná fakultní nemocnice.
Zdravotní služby pracovního lékařství Oblastní nemocnice Kladno jinak fungují beze změny.

Adresa a kontakt:

Všeobecná fakultní nemocnice
Klinika pracovního lékařství
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
Telefon: 224 964 537

iconphone      navigation