Stáhněte si Informovaný souhlas a poučení s hospitalizací

pdfInformovaný souhlas a poučení s hospitalizací

Seznam všech informovaných souhlasů

pdfInformované souhlasy - seznam

Všeobecné

 • Hospitalizací ( v cizích jazycích – AJ, NJ, rusky)
 • S ambulantní péčí
 • Negativní revers
 • Negativní revers – svědci Jehovovi
 • Odvolání Infor.souhlasu s výkonem
 • Souhlas s fotodokumentací
 • Souhlas s hospit.pro doprovod
 • Souhlas s provedením transfuze
 • Ostříhání vlasů
 • Rajský plyn
 • Systémová trombolýza
 • Lumbální punkce
 • S vyšetřením protilátek HIV

Gynekologie

 • Screening test v 1. trimestru,
 • Komerční ultrazvukové zobrazení,
 • Plastika stydkých pysků - labiaplastika,
 • Rekanalizace po předchozí sterilizaci,
 • Hysteroskopické vyšetření,
 • Odběr materiálu – biopsie z čípku (hrdla) děložního,
 • Odběr materiálu – biopsie ze zevních rodidel,
 • Závěsná operace močové trubice a močového měchýře břišní cestou,
 • Diagnostická laparoskopie, operační laparoskopický výkon při nálezu patologického stavu V malé pánvi a dutině břišní,
 • Exstirpace Bartholiniho cysty,
 • Operační odstranění dělohy ( hysterektomie ),
 • Konizace čípku ( hrdla ) děložního,
 • Laparotomie s výkonem dle nálezu,
 • Operační odstranění dělohy, vaječníků, vejcovodů,  pánevních a břišních uzlin
 • Laparoskopické uzavření děložních cév (LDUV, LUAO)
 • Léčba děložních myomů se zachováním dělohy- myomektomie
 • Laparoskopické operační odstranění dělohy
 • Loop excize, LLETZ čípku ( hrdla ) děložního
 • Sterilizace
 • Punkce folikulů za účelem odběru oocytů v programu IVF
 • Separovaná abraze
 • Instrumentální revize dutiny děložní
 • Podpůrná operace močové trubice pro inkontinenci
 • Umělé přerušení těhotenství
 • Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru
 • Odstranění zevních rodidel – vulvektomie
 • Farmakologické umělé přerušení těhotenství

Urologie

 • Pyelografie retrográdní
 • Transrektální biopsie prostaty
 • Obřízka
 • Abraze kondylomat
 • Cystoliktotrypse
 • Discize pyeloureterální přechod.
 • Discize striktury anastomózy po radikální prostatektomii
 • Discize striktury
 • Endopyelotomie
 • ESWL
 • Extrakce stentu z močovodu
 • Frenuioplastika
 • Meatomie
 • Nefrektomie
 • Perkutánní nefrostomie
 • Orchiectomia bilateralis
 • plastika hydrokély
 • pyeloplastika
 • Radikální prostatektomie a pánevní lymfadenektomie otevřenou cestou
 • Radikální cystektomie s pánevní lymfadenektromií
 • Transuretální resekce nádoru močového měchýře
 • Transuretální resekce prostaty
 • Prostatektomie transvezikální
 • Uretroplastika resekční nebo substituční
 • Urodynamické vyšetření dolních močových cest

ARO

 • Celková anestezie dítěte
 • Ambulantní zákrok- anestezie
 • Hospitalizovaný- anestezie
 • Ambulantní anestezie
 • Epidurální analgézie

Chirurgie

 • Operace krvácení do trávicí trubice,
 • Operace střeva- neprůchodnost,
 • Operace zánětlivé postižení  podbřišnice,
 • Laparoskopická operace střeva,
 • Laparoskopická operace kýly,
 • Operace střeva,
 • Odstranění žlučníku, kamenů, polypů,
 • Amputace  končetiny,
 • Operace varixů- laserem

Interna

Endoskopie

 • Endoskopická sklerotizace- legace jícnových nebo žaludečních varixů,
 • ERCP,
 • Gastroskopie,
 • Koloskopie,
 • Kolonoskopie,
 • Necílená jaterní biopsie,
 • PEG,
 • Endoskopická dilatace stenózy trávicí trubice

Kardiostimulace

 • Výměna trvalého kardiostimulátoru,
 • Zavedení podkožního venosního portu,
 • Zavedení dočasného kardiostimulátoru,
 • Zavedení trvalého kardiostimulátoru

Koronární jednotka

 • El. kardioverze,
 • Centrální žilní katetr, jícnová echokardiografie,
 • Punkce hrudní dutiny,
 • Punkce perikardu

Kožní

 • Aplikace výplňových materiálů- Botox,
 • Restylan; excize kruhovým průbojníkem,  
 • Kryoterapie,
 • ERYAG,
 • Léčba syfilisu

Neurologie

 • Elektromyografie

ORL

 • Esofagoskopie,
 • Adenotomie,
 • Tonsilektomie,
 • Otoplastika,
 • Tyroidektomie,
 • Vytětí kožní léze,
 • Vasodilační léčba,
 • Tracheotomie,
 • Odstranění kožní a slizničné léze,
 • Operace nosní přepážky,
 • Operace podčelistní slinné žlázy,
 • Operace příušní slinné žlázy a její eventuélní odstranění,
 • Odstranění krčních uzlin,
 • Laryngektomie,
 • FESS,
 • Bloková krční disekce,
 • Paracentéza bubínku a odsátí středouší.

Oční

 • Enukleace,
 • FAG,
 • ND YAG laser (zadní laserová kapsulotomie),
 • Kožní výkon prováděný na víčkách,
 • Fotokoagulace,
 • Ošetření pronikající rány oka,
 • Operace strabismu,
 • Katarakt,
 • Laserová trabekuloplastika,
 • Operace glaukomu,
 • Laserová iridotomie,

RDG

 • Magnetická rezonance,
 • Počítačová tomografie CT,
 • Angiografie

RTO

 • Radioterapie nádorového onemocnění,
 • Chemoterapie,
 • Radioterapie nenádorového onemocnění,
 • Punkce ascitu dutiny břišní

TRN

 • Pleurární punkce,
 • Bronchoskopie,
 • Bronchoprovokační test,
 • Odstranění závislosti na nikotinu

HTO

 • Genetické vyšetření (OGTT)
 • OGTT pro těhotné,
 • Venepunkce
 • Sternální punkce
 • Transfúze – bílé krvinky
  • plazma
  • krevní destičky
  • červené krvinky

Zubní

 • Extrakce zubu