Dne 21. 5. 2015 obdržela Oblastní nemocnice Kladno (ONK) od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s. r. o. Certifikát kvality a bezpečí s tím, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhl. č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče zdravotní péče. Jedním z podstatných bodů úspěšné akreditace je i dodržování etických standardů nejen uvnitř nemocnice, ale i výběr dodavatelů, kteří jsou schopni zaručit dodržování pevných etických standardů.

Etický kodex zajišťuje pro ONK a její dodavatele vztah založený na důvěře, respektu a slušnosti v souladu s platnou legislativou při obchodních vztazích. Zabraňuje tak tlakům a dopadům na ONK a její zaměstnance vzniklých konkurencí mezi dodavateli. Kodex chování pro dodavatele žádá, aby dodavatelé podnikali odpovědně, čestně a transparentně.

Kodex požaduje od dodavatelů:

1) Aby dodržovali zákonné předpisy v souladu s platnými předpisy a zákony v ČR.
2) Aby obchodní vztah s ONK byl pouze spravedlivou soutěží v podnikání, bez placení úplatků a poskytování darů jakémukoliv zaměstnanci ONK pro zajištění nepatřičných výhod.
3) Aby dodávali produkty a služby dle norem platných v ČR v oblasti kvality a bezpečnosti.
4) Aby ve vlastní společnosti poskytovali práci bez diskriminace a jakýchkoli forem obtěžování a zneužívání.
5) Aby chránili důvěrné a citlivé informace o pacientech i zaměstnancích ONK, přijdou-li s nimi při obchodování s ONK do styku.
6) Aby poskytovali ONK své služby kvalifikovaně a poctivě, s nejlepším zájmem pro ONK.
7) Aby dodržovali ke konkurenčním dodavatelům zásady čestné a poctivé konkurence a podnikatelské etiky.

Podpisem Kodexu oprávněným zástupcem dodavatele do ON Kladno se dodavatel zavazuje k jeho dodržování.
ON Kladno si vyhrazuje právo ověřit dodržování tohoto Kodexu dodavatelů. V případě zjištění, že Kodex není dodržován, bude požadovat od dodavatele nápravné opatření, či ukončí smlouvu a spolupráci s dodavatelem, jenž tento Kodex nedodržuje.

Kodex pro dodavatele