Velmi si vážíme Vašeho zájmu o spolupráci s naší nemocnicí. V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené zdravotnické pozice. V případě Vašeho zájmu o konkrétní pozici nám zašlete svůj profesní životopis. Pokud byste potřebovali při Vašem rozhodování něco upřesnit, neváhejte nás kontaktovat.  

URGENTNĚ HLEDÁME NÍŽE UVEDENÉ PRACOVNÍ POZICE:

 Název pozice  Oddělení
 Všeobecná sestra                                             Urgentní a centrální příjem
Koronární jednotka
 Plicní oddělení
 Urologické oddělení - náborový příspěvek až 300.000,- Kč
 Interní oddělení - náborový příspěvek až 500.000,- Kč
 Endoskopické pracoviště
 Centrální sterilizace
 Chirurgické standardní oddělení
 Chirurgické oddělení - multioborová JIP
 Oddělení dětské chirurgie
 (vhodné i pro dětskou sestru)
 Centrální operační sály
 (PSS - perioperační péče výhodou)
 Dětské standardní oddělení  
 Gynekologicko-porodnické oddělení
 ARO - lůžka
 Praktická sestra

Na vybraná oddělení

 Porodní asistentka  Gynekologicko-porodnické oddělení     
 Sanitář

 Koronární jednotka

 Zdravotní laborant  Oddělení lékařské mikrobiologie
 Zdravotní laborant       Oddělení klinické biochemie 
 Zdravotní laborant  Hematologicko - transfúzní oddělení
 Atestovaný zdravotní laborant 
 v oboru klinická hematologie
 a transfuzní služba
 
 Klinická biochemie a hematologie
 Radiologický asistent  Radiodiagnostické oddělení / Radiační a klinická onkologie 
 Zdravotnický záchranář  Urgentní a centrální příjem

HLEDÁME KOLEGYNĚ A KOLEGY PRO ODDĚLENÍ NIP A DIOP

VOLNÉ ZDRAVOTNICKÉ POZICE: