Velmi si vážíme Vašeho zájmu o spolupráci s naší nemocnicí. V současné době hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené zdravotnické pozice. V případě Vašeho zájmu o konkrétní pozici nám zašlete svůj profesní životopis. Pokud byste potřebovali při Vašem rozhodování něco upřesnit, neváhejte nás kontaktovat.  

URGENTNĚ HLEDÁME NÍŽE UVEDENÉ PRACOVNÍ POZICE:

 Název pozice  Oddělení  Směnný provoz
 Všeobecná sestra                                             Hematologická ambulance  jednosměnný provoz
 Koronární jednotka  nepřetržitý provoz
 Plicní oddělení  nepřetržitý provoz
 Urologické oddělení  nepřetržitý provoz
 Interní oddělení  nepřetržitý provoz
 Endoskopické pracoviště  jednosměnný provoz
 ORL - lůžkové oddělení  nepřetržitý provoz
 ORL - ambulance  stálá ranní
 Oddělení centrální sterilizace  nepřetržitý provoz
 Chirurgické standardní oddělení  nepřetržitý provoz
 Chirurgické oddělení - multioborová JIP  nepřetržitý provoz
 Dětské oddělení - novorozenci, neonatologická JIP   nepřetržitý provoz
 Oddělení dětské chirurgie
 (vhodné i pro dětskou sestru)
 nepřetržitý provoz
 Centrální operační sály
 (PSS - perioperační péče výhodou)
 nepřetržitý provoz
 Dětské oddělení - standardní lůžkové oddělení,
 dětská JIP   
 nepřetržitý provoz
 Gynekologicko-porodnické oddělení  nepřetržitý provoz
 ARO - lůžka  nepřetržitý provoz
 ARO - anestezie  jednosměnný provoz
 Praktická sestra  Na vybraná oddělení  nepřetržitý nebo
 jednosměnný provoz
 Porodní asistentka  Gynekologicko-porodnické oddělení       nepřetržitý nebo
 jednosměnný provoz
  
 Sanitář  Koronární jednotka  nepřetržitý provoz  
 Zdravotní laborant  Oddělení lékařské mikrobiologie  dvousměnný provoz  
 Zdravotní laborant       Oddělení klinické biochemie   nepřetržitý provoz
 Atestovaný zdravotní laborant 
 v oboru klinická hematologie
 a transfuzní služba
 
 Klinická biochemie a hematologie  nepřetržitý nebo
 jednosměnný provoz
 Radiologický asistent  Radiodiagnostické oddělení / Radiační a klinická onkologie 

HLEDÁME KOLEGYNĚ A KOLEGY PRO ODDĚLENÍ NIP A DIOP

VOLNÉ ZDRAVOTNICKÉ POZICE: