Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu

Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s dopravním oddělením ON Kladno, a.s. za podmínek splňující legislativní předpisy o přepravě biologického materiálu a podmínky neanalytické fáze.
Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových nádobách, každá ambulance má svou transportní nádobu. Na centrálním pracovišti KLINICKÉ LABORATOŘE se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro cytologickou laboratoř Oddělení patologie a Transfuzní oddělení byly ihned odvezeny na místo určení. Materiál pro biochemická, hematologická a mikrobiologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizace-acidifikace moče, atd.) nebo analýzy.
Na centrální pracoviště KLINICKÉ LABORATOŘE je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto ordinacích a také materiál odebraný v detašovaných odběrových pracovištích při KLINICKÉ LABORATOŘI. Výsledky biochemických a hematologických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový den. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů.

Svoz z odběrových pracovišť KLINICKÉ LABORATOŘE

Odběrové sestry řadí odebraný nebo donesený biologický materiál do stojánků a provádějí kontrolu identifikace. Svoz na centrální pracoviště zajišťuje sanita v pravidelných intervalech tak, aby odebraný materiál byl nejpozději do jedné hodiny po odběru dopraven na centrální příjem KLINICKÉ LABORATOŘE.

Svoz materiálu z ambulancí

Svoz biologického materiálu je zajišťován ve spolupráci s dopravním oddělením ON Kladno pro ordinace lékařů v Kladně, v okolí Kladna a v regionech Unhošť, Buštěhrad a Nové Strašecí od pondělí do pátku. Je dodržována maximální doba dvou hodin od převzetí materiálu řidičem svozu v ordinaci lékaře do přijetí v KLINICKÉ LABORATOŘI.
Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 312 606 246, 312 606 593 (centrální příjem KLINICKÉ LABORATOŘE). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat na telefonním čísle 312 606 256 (vedoucí dopravy Oblastní nemocnice Kladno, a. s.).