Zajišťuje odběry dárců krve včetně autotransfuzí, předodběrové a poodběrové vyšetření dárců, výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování, expedici a kontrolu kvality. Dále provádí vyšetření těhotných v prenatální poradně.

Kontakty

Stanice dárců krve: 312 606 122
Expedice: 312 606 343
Imunohematologická laboratoř: 312 606 833
Virologická laboratoř 312 606 344
Hematologická ambulance: 312 606 346
Pohotovost: 312 606 128
Výrobní úsek: 312 606 831
Laboratoř kontroly kvality: 312 606 834
Pracovna lékařů: 312 606 509
Pracovna JVŠ nelékaře: 312 606 832
Fax oddělení: 312 606 580

 

Důležité dokumenty

Laboratorní příručka HTO - aktualizace proběhla 1. 5. 2017

Žádanka na izosérologické vyš. a transfúzní přípravky

Příbalové letáky - P, TB, ERD, ERD filtr, EBR, TBSDR