VSTUP DO NEMOCNICE

Porodní sál a oddělení šestinedělí

Rádi bychom požádali všechny nastávající maminky, které přichází k nám do porodnice, aby pro vstup na porodní sál využívaly výtahy č. 5 a 6 vedle urgentního příjmu v budově CAM. Porodní sál se nachází ve 4. patře a přichází se k němu nyní z druhé strany.

Změny jsou také na oddělení šestinedělí, které je spolu se sekretariátem gynekologie přestěhované do 4. patra budov A a B. Dostanete se sem výtahy v budově CAM a vstup na oddělení je na konci dlouhé chodby budovy B (u balkonu).

Děkujeme za pochopení.


Vážení pacienti a návštěvníci,

vzhledem k velkému výskytu respiračních onemocnění vás žádáme o ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách nemocnice. Pokud přicházíte akutně a ochranné prostředky s sebou nemáte, upozorněte prosím personál o Vašem nachlazení, aby zdravotníci měli možnost si respirátor nasadit a ochránit tak své zdraví.

Děkujeme za ohleduplnost.


INVESTIČNÍ AKCE "GENEREL NEMOCNICE KLADNO - REKONSTRUKCE BLOKU C2"

Vážení pacienti a návštěvníci,

v nemocnici a jeho areálu právě probíhají stavební práce v rámci investiční akce "GENEREL NEMOCNICE KLADNO - REKONSTRUKCE BLOKU C2". Vlivem stavebních prací dochází k přesunům některých oddělení.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.


INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V současné době je provoz odběrového centra pozastaven

V Oblastní nemocnici Kladno jsou zprovozněna dvě odběrová místa pro pacienty s podezřením na nakažení koronavirem.
Více informací k testování na onemocnění covid-19 naleznete pod jednotlivými odkazy:


OČKOVACÍ CENTRUM OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO

Očkovací centrum je umístěno v areálu nemocnice v pavilonu P (Závodní klub). Zde se očkují jak nezletilí (5 - 15 let), tak i osoby od 16 let.

Více informací k očkování proti onemocnění covid-19 naleznete pod odkazy:


UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE KRVE

Zákaz darování krve po dobu 6 měsíců po návratu z oblastí s výskytem malárie a jiných tropických nemocí. Pokud dárce užíval preventivně antimalarika, prodlužuje se zákaz darování na 12 měsíců.


DAROVÁNÍ KRVE V SOUVISLOSTI S PRODĚLÁNÍM COVIDU-19 A PO OČKOVÁNÍ

Vážení dárci,

pokud jste prodělali onemocnění covid-19 a chystáte se darovat krev, její darování je možné za 4 týdny od uzdravení (jako je tomu i u jiných viróz). Pokud jste byli s covidem-19 hospitalizováni v nemocnici, krev můžete darovat až za 6 měsíců.

Po očkování mRNA vakcínami (Pfizer/BioNTech a Moderna) stačí pro darování krve odstup 1 týdne od očkování, pokud nebyla závažná reakce. V případě vakcín vektorových (AstraZeneca a Johnson&Johnson) je možné darovat krev až po 4 týdnech od očkování.

Velmi si vážíme Vaší přízně a děkujeme za pochopení.


JAK SE MŮŽETE CHRÁNIT PŘED NÁKAZOU COVID - 19?

  • Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
  • Vyhýbejte se kontaktu s osobami, které jeví příznaky onemocnění dýchacích cest.
  • Používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.
  • Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí.
  • Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou!
  • Používejte nejlépe jednorázové kapesníky.
  • Používejte ústenku tak, abyste omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S KÝM SE MŮŽETE PORADIT?

  • Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin, o víkendu pak od 9 do 16.30 hodin.
  • Při zdravotních potížích volejte linku 112.

KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE?

Další aktuální informace naleznete také na webových stránkách:

Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cznebo https://koronavirus.mzcr.cz/
Státního zdravotního ústavu www.szu.cz
Krajské hygienické stanice SČK www.khsstc.cz

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O KORONAVIRU?

Animované video Ministerstva zdravotnictví ČR shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

co byste měli vědět o koronaviru


INFORMAČNÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ