Bez úzké spolupráce s profesionálními partnery bychom nemohli poskytovat tak širokou nabídku služeb.

Partneři a externí služby nemocnice