Průkaz hemoglobinu ve stolici 

Vážená paní, vážený pane,

 na základě žádosti Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden test na průkaz lidského hemoglobinu ve stolici. Vyšetření napomáhá detekovat patologické změny v dolní části zažívacího traktu.

 Dodržujte níže uvedené zásady, které jsou nutné pro správné provedení testu.  

  • u Vašeho lékaře jste obdrželi odběrovou nádobku, která obsahuje roztok diluentu k naředění stolice. Odběrová zkumavka je určena pro kvantitativní detekci lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Test je určen pro kvantitativní stanovení okultního krvácení ve stolici z extraktu lidské stolice. 

Odběr vzorku:

  • Odebrat libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní papír.
  • Odšroubovat a vyjmout tyčinku z odběrové zkumavky. Opatrně manipulovat - nevylít!
  • Tyčinkou nabrat malá množství stolice nejméně ze 4 různých míst ve stolici.
  • Tyčinku se vzorkem vložit zpět do odběrové zkumavky a pevně zašroubovat uzávěr a po té řádně 3-5x protřepat, aby se vzorek promíchal s pufrem, maximálně však 1min! Pozor - neulomit špičku zkumavky!
  • Na přiloženém štítku vyplnit jméno a datum odběru stolice a štítek nalepit na odběrovou zkumavku.
  • Vzorek je nyní připraven k uložení nebo transportu. Dopravte na centrální příjem nebo do odběrového pracoviště při Klinické laboratoři ON Kladno.

 Upozornění:

Odběrové zkumavky lze skladovat v lednici při 2-8°C, 7 dnů.

Vzorek nelze odebírat v době menstruace, v případě krvácejících hemeroidů, krvácení u zácpy, krvácení do moči. Jiné interference nebyly shledány ze strany příjmu potravy ani jiných typů hemoglobinu.

Přesné dodržení pokynu je podmínkou nezkresleného výsledku vyšetření.

Děkujeme za spolupráci.