SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH VE DNECH
PRACOVNÍHO KLIDU A STÁTNÍCH SVÁTKŮ (režim STATIM) 

  BIOCHEMIE
   
Číslo metody Metoda
 1 - 3  Na, K, Cl
4 Mg
5 Ca
6 P
7 Urea
8 Kreatinin
9 KM
10 CB
11 Bil-T
12 ALT
13 GMT
14 ALP
15 AST
16 AMS
18 CHOL
19 Trig
22 ALB
23 CK
24 Valproát
26 HDL
27 AMS-P
28 LIP
51 Bil-D
54 Interleukin-6
62 Gluk
63 Laktát v plazmě, likvoru
70 PCT
76 Troponin
78 Pro-BNP
87 Myoglobin
101 CRP
113 Digoxin
115 Teofylin
117 Gentamicin
119 Vankomycin
208 fT4
225 Moč chemicky + sediment
478 HCG
483 TSH
510 S100
803 HBsAg
955 anti SARS-CoV-2

 

  HEMATOLOGIE
   
Číslo metody Metoda
*41 KO prostý
*42 KO + diff
608 retikulocyty
671 PT
674 APTT
668 APTT H
677 Antitrombin
681 fibrinogen
678 trombinový čas
676 D dimer
680 EGT
704 anti Xa aktivita LMWH
683 dabigatran
701 rivaroxaban
703 Apixaban