SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH VE DNECH
PRACOVNÍHO KLIDU A STÁTNÍCH SVÁTKŮ (režim STATIM)

Biochemie, imunochemie  
ALB Interleukin-6
Amikacin Kyselina močová
anti SARS-CoV-2 Kreatinin
AMS Laktát v plazmě, likvoru
AMS – P Lipáza
ALP Moč chemicky + sediment
ALT Myoglobin
AST P
ASTRUP PCT
Bilirubin celkový proBNP
Bilirubin konjugovaný S100
Bílkovina Sodík
Ca Teofilin
CRP Triglyceridy
CK Troponin T
Digoxin TSH
Draslík Urea
fT4 Valproát
Gentamicin Vancomycin
Glukóza  
GMT  
HBsAg  
HCG  
HDL  
Hořčík  
Chloridy  
Cholesterol  

 

Hematologie  
Antitrombin PT
Anti Xa aktivita LMWH Retikulocyty
APTT Trombinový čas 
APTT H  
D dimer  
EGT Dabigatran 
Fibrinogen  Rivaroxaban 
KO prostý Apixaban 
KO + diff