Ambulance interního oddělení jsou umístěné v Niederleho pavilonu (budova E).
Telefon pro objednání: 312 606 582 , 312 606 584 , 312 606 585

Kardiologická ambulance

Provádí vyšetření echokardiografické, Holterovo monitorování krevního tlaku a EKG (TK a EKG „holter“), vyšetření ergometrické na běžícím pásu s monitoringem EKG. V angiologické ambulanci lze provést ultrazvukové vyšetření tepen a žil. 

úterý 8.30 – 12.30 hodin (MUDr. Kluh, MUDr. Luzum a MUDr. Náprstek)
středa 13.00 – 15.30 hodin (MUDr. Kuncová)
čtvrtek  8.30 – 12.30 hodin (MUDr. Heřman, MUDr. Sochor)
pátek 8.30 – 12.30 hodin (MUDr. Rataj, MUDr. Luzum)
pátek 8.30 – 10.30 hodin (MUDr. Janka)

Angiologická ambulance

úterý 13.30 - 15.30 hodin (MUDr. Podpěrová)

Nefrologická ambulance

pondělí 13.00 -15.30 hodin  (MUDr. Zajačiková)
úterý 13.30 - 15.30 hodin (MUDr. Podpěra)
středa 13.00 - 15.30 hodin (MUDr. Burešová)
čtvrtek 13.30 - 15.30 hodin (MUDr. Podpěra)

Lipidologická ambulance

úterý 13.00 - 15.00 hodin  (MUDr. Konopásková)

Metabolická poradna

pondělí 13.00 - 15.30 hodin (MUDr. Stěpanovová a MUDr. Šplíchal)
čtvrtek 13.00 - 15.00 hodin (MUDr. Sochor)

Nutriční poradna

čtvrtek 8.30 - 12.30 hodin (MUDr. Pöschl)

Ordinace pro metabolismus a výživu

Je umístěna v přízemí Niederleho pavilonu. Zajišťuje kompletní domácí nutriční podporu, doplňkové enterální výživy, sondové enterální výživy, zapůjčení enterálních pump, předpisu enterální výživy do PEG (perkutánní gastrostomie). Ambulance je součástí sítě nutričních ambulancí ČR, zařazených do pilotního projektu VZP (http://www.skvimp.cz).

Jen objednaní pacienti:

čtvrtek 8.30 – 12.00 hodin (MUDr. Zdeněk Pöschl)
Telefon v době ordinačních hodin : 312 606 661, v ostatní dobu 312 606 596

Gastroenterologické ambulance

Je umístěná v prostorách endoskopického centra - 1. patro budovy CAM (Centrum akutní medicíny).
Telefon: 312 606 289

pondělí 13.00 – 15.30 hodin (MUDr. Hlavová, MUDr. Straňáková)
úterý 13.00 – 15.30 hodin (MUDr. Žďárská), 13.00 – 15.30 hodin (MUDr. Hoffmannová) a 14.00 – 16.00 hodin (MUDr. Ježková)
středa 13.00 – 15.30 hodin (MUDr. Jašková) a 14.00 – 15.30 hodin (MUDr. Hoffmannová)
čtvrtek 13.00 – 15.30 hodin (MUDr. Ježková)

Kardiostimulační ambulance

Je umístěná v 1. patře budovy CAM (Centrum akutní medicíny).

pondělí 8.00 – 14.30 hodin (MUDr. Novotný, MUDr. Kluh a MUDr. Suchý)
úterý 8.00 – 14.30 hodin (MUDr. Novotný)
středa 8.00 – 14.30 hodin (MUDr. Novotný, MUDr. Kluh a MUDr. Suchý)
čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin (MUDr. Novotný, MUDr. Kluh a MUDr. Suchý)
pátek 8.00 – 14.30 hodin (MUDr. Novotný, MUDr. Kluh a MUDr. Suchý)