Oddělení se nachází v monobloku nemocnice vchod A, B a v budově CAM (Centrum akutní medicíny). Zajišťuje diagnostiku a komplexní péči o nemocné s interními chorobami.

docPodávání informací o zdravotním stavu klientů příbuzným

Základní informace o pacientovi rádi podáme od 10 do 12 hodin na telefonních číslech:

1. stanice: 312 606 248 nebo 229
2. stanice: 312 606 208 nebo 215
3. stanice: 312 606 201 nebo 217
Koronární jednotka: 312 606 375 nebo 531
Metabolická jednotka: 312 606 596 nebo 586
Osobně: vždy v návštěvních hodinách do 15,30 hodin, nebo kdykoliv po telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem.

Návštěvy na oddělení – lůžkové stanice včetně JIP

Každý den od 14.00 - 17.00 hodin, včetně soboty a neděle. Mimořádné návštěvy po dohodě s ošetřujícím personálem. Tyto informace se týkají standardních lůžkových stanic.
Jednotky intenzivní péče - koronární jednotka a metabolická jednotka - jsou uzavřeným oddělením a návštěvy jsou možné po dohodě s ošetřujícím lékařem, zpravidla od 14.00 - 17.00 hodin.
Děkujeme za respektování těchto pravidel, která usnadní komunikaci s personálem našeho oddělení a péči o pacienty.

Dokumenty ke stažení

docInformace pro návštěvy

Fotogalerie