Upozornění!

Nadstandardní pokoje jsou primárně vyčleněné pro hospitalizace pacientů s onemocněním Covid - 19, příp. jiným infekčním onemocněním vyžadující izolaci pacienta.

Interní oddělení se vzhledem ke své velikosti a rozsahu péče nachází na různých částech nemocnice. Základem jsou tři standardní lůžkové stanice, dále oddělení neinvazivní kardiologie, kardiostimulace a endoskopie a interní jednotky intenzivní péče, které se dělí na dvě specializovaná pracoviště - koronární a metabolickou JIP.

Kromě dvou lůžkových stanic jsou všechny další části včetně příjmové ambulance umístěny v rekonstruovaných prostorech, pokoje pacientů jsou třílůžkové. Ve starších částech oddělení jsou pokoje dvou až šesti lůžkové. Specializované ambulance jsou umístěny samostatně v Niederleho pavilonu.

Lékařský tým tvoří erudovaní internisté s náležitou specializací, dále lékaři v přípravě na atestaci. Naše oddělení je oblíbené i mezi budoucími lékaři ze všech pražských lékařských univerzit, absolvují zde odborné několikatýdenní stáže.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou široké škály vnitřního lékařství, v úzké spolupráci s ostatními odděleními naší nemocnice a s klinickými pracovišti v Praze. Počet hospitalizovaných pacientů dlouhodobě dosahuje téměř pěti tisíc ročně, průměrná délka hospitalizace činí necelých šest dní.

Základní informace o pacientovi rádi podáme od 10,00 do 12,00 hodin na telefonních číslech:

1. stanice 312 606 248 nebo 229 
2. stanice 312 606 208 nebo 215
3. stanice 312 606 201 nebo 217
Koronární jednotka: 312 606 375 nebo 356
Metabolická jednotka 312 606 586 nebo 596
Osobně: vždy v návštěvních hodinách do 15,30 hodin, nebo kdykoliv po telefonické dohodě s ošetřujícím lékařem.

Návštěvy na oddělení – lůžkové stanice včetně JIP

  • Po - Pá od 15.00 - 17.00 hodin
  • So - Ne od 14.00 - 16.00 hodin 
    Mimořádné návštěvy po dohodě s ošetřujícím personálem. Tyto informace se týkají standardních lůžkových stanic.

  • Interní jednotky intenzivní péče - koronární jednotka a metabolická jednotka - jsou uzavřeným oddělením.
    Návštěvy jsou možné po dohodě s ošetřujícím lékařem, zpravidla od 14.00 - 17.00 hodin.

Děkujeme za respektování těchto pravidel, která usnadní komunikaci s personálem našeho oddělení a péči o pacienty.

Dokumenty ke stažení

docPodávání informací o zdravotním stavu klientů příbuzným a informace pro návštěvy