Klinická laboratoř skladuje vzorky při teplotě +2 až +8 °C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu.
Dodatečně stanovit lze vše z prováděných vyšetření do 3 dnů vyjma níže uvedených parametrů s omezenou stabilitou (po uplynutí uvedeného časového intervalu je nutný odběr nového vzorku).
Na všechna dodatečně doordinovaná vyšetření nutno dodat žádanku!

Metabolit

Maximální čas pro dodatečné stanovení

Parametry krevního obrazu a koagulace

možnost provedení krevního nátěru

4 hodiny

krevní obraz

6 hodin

retikulocyty

24 hodin

APTT, TT

2 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

anti Xa, anti IIa

2 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

PT (Quickův čas)

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

D Dimery, Antitrombin

6 hodin při teplotě 20 – 25 °C

Biochemické parametry

glykémie

3 hodiny (odebráno do fluoridu – Sarstedt, žlutý uzávěr)

osmolalita

4 hodiny

troponin 6 hodin

myoglobin

8 hodin (v plné krvi)
3 dny (separované při teplotě 2-8 °C)

bilirubin

24 hodin

Na, K, Cl

24 hodin

glykovaný hemoglobin

2 dny

Moč

močový sediment

jen z ranní dodané moče do 4 hodin od odběru

odpady metabolitů v moči

12 hodin

Imunologické parametry

IgA

2 dny

ASLO

2 dny

Imunochemické parametry

kyselina listová

8 hodin

PAPP A

3 dny

volný estriol

14 dní

PTH, osteokalcin, beta crosslaps

z odběru EDTA – Sarstedt, červený uzávěr - do ledu v den odběru

prokalcitonin, C-peptid, CA 125, TPA, 
vitamin B12, free PSA


24 hodin

T3, fT3, FSH, LH, prolaktin, estradiol, 
AFP, IgE, anti GAD, anti IA2, EBV,  
anti TPO, anti TG


2 dny

 


Uvedené stability jsou až na vyjímky (glukóza, kostní markery) pro dodělání ze séra (Sarstedt, hnědý uzávěr). Jiné typy materiálu (plazma) nutno konzultovat s VŠ (zejména pro imunochemické metody – Mgr. Marie Pavlisová, tel: 312 606 247).