Požadavky na dodatečně doordinovaná vyšetření

Klinická laboratoř uchovává primární vzorky při teplotě 2-8°C po dobu 72 hodin od přijetí materiálu. Dodatečně tak lze vyšetřit další požadavky vyjma metod, kde je nízká stabilita měřené látky (viz tabulka). Po uplynutí uvedeného časového intervalu je nutné odebrat nový primární vzorek.

Měřená látka, metabolit

Maximální čas pro dodatečné stanovení

Krevní obraz

5 hodin

Krevní nátěr (differenciál)

5 hodin

Retikulocyty

5 hodin

APTT, TT (po odběru)

4 hodiny při 20-25 °C

anti Xa, anti IIa (po odběru)

4 hodiny při 20-25 °C

Quick (po odběru)

4 hodiny při 20-25 °C

D-dimer, Antitrombin (po odběru)

4 hodiny při 20-25 °C

K (po centrifugaci)

Nelze doobjednat

Glukóza v séru (po centrifugaci)

Nelze doobjednat

Folát (po centrifugaci)

48 hodin při 2-8 °C

C-peptid (po centrifugaci)

48 hodin při 2-8 °C

Troponin T (po centrifugaci)

24 hodin při 2-8 °C

Prokalcitonin (po centrifugaci)

48 hodin při 2-8 °C

Vit B12 (po centrifugaci)

Sérum 24 hodin při 2-8 °C

Plazma 48 hodin při 2-8 °C

Estradiol III (po centrifugaci)

48 hodin při 2-8 °C

Interleukin 6 (po centrifugaci)

48 hodin při 2-8 °C

Jedná-li se o statimový požadavek doobjednávky, lze laboratoř telefonicky uvědomit, ale vždy je třeba dodat v nejkratším možném čase nový, validně vyplněný požadavkový list.