Stanovení metabolitů katecholaminů v moči (Metanefrin, Normetanefrin)

Stanovení katecholaminů volných v moči (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)

Stanovení Kyseliny 5-hydroxyindoloctové v moči (HIAA)

 

Pokyny pro ordinujícího lékaře a pro pacienta:

2 – 3 dny před sběrem moče a během něho je třeba se vyvarovat konzumace těchto látek: káva, černý čaj i bylinkový, čokoláda, ořechy, potraviny s vanilkou, veškeré ovoce a zeleninu, banány, pomeranče, sýry, ovocné nápoje, alkohol, nápoje s kofeinem (Kofola, Coca-cola)

2 – 3 dny po domluvě s lékařem vysadit především tyto léky – antihypertenziva, antiparkinsonika, inhibitory monoaminooxidázy; vyšetření ovlivňují také – sulfonamidy, diuretika, salicyláty, jodové preparáty, přípravky s obsahem chininu ( 8 dní před odběrem )

V den sběru dodržet klidový režim – vyvarovat se fyzické zátěže a emočního stresu.

Dodržení pokynů je podmínkou pro získání správných výsledků.

 

Sběrné nádoby na moč vydává externí laboratoř, která tyto stanovení provádí.

Postup pro dopravu sběrné nádoby :

  1. Pro hospitalizované pacienty ON Kladno: nutno včas předem požádat KL (alespoň 3 dny). Požadující oddělení doručí do KL validně vyplněnou žádanku + transportní lístek pro dopravu. Na základě vyplněného požadavku vydá laboratoř příslušnou sběrnou nádobu s konzervací pro dané vyšetření a podrobný návod na sběr moče. Požadující oddělení si materiál vyzvedne na výzvu na úseku příjmu materiálu.
  2. Pro pacienty z terénu si musí nádobu zajistit žádající lékař. Nádoby nelze z KL předat pacientovi a nelze zajistit dovoz.

 

Veškeré informace k uvedeným vyšetřením jsou dostupné v Laboratorní příručce Endokrinologického ústavu Praha https://www.endo.cz/files/files/Laborator/LP_LK_EU_01_v9_03052021.pdf