Oddělení je zařazeno do Registru klinických laboratoří pro odbornost 807_ 823, splnilo základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a je držitelem osvědčení Audit II (Dozorový audit A) NASKL ČLS JEP (březen 2015). 

Oddělení patologické anatomie je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Zajišťuje bioptická, negynekologická, cytologická a nekroptická rutinní a imunohistochemická vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech 807_823.

pdfLaboratorní příručka 2017 - aktualizace 9/2017
jpgOsvědčení o registraci NASKL- Registr klinických laboratoří ze dne 11.3.2015
jpgOsvědčení o splnění podmínek Dozorového auditu A platné od 11.03.2015

Pitevní trakt

Telefon: 312 606 524, 312 606 519, 607 076 347 (sanitáři) - Nepřetržitý provoz

Laboratoř

Telefon: 312 606 516, 312 606 514
Příjem materiálu: pondělí – pátek 6.30 - 14.00 hodin

Služba pro pozůstalé

denně 7.00 - 20.00 hodin

Pro pohřební služby

pondělí - pátek: 10.00 - 15.00 hodin
Tělo zemřelého je vydáno pohřební službě na základě Potvrzení o sjednání pohřbu.