HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE:

Ambulance je umístěna v přízemí nové budovy CAM k výtahům 1-4, za nimi dlouhá chodba, kde po levé straně čekárna (stejný vchod jako pro dárce krve)

dsc 0420  dsc 0420  dsc 0420

ORDINAČNÍ HODINY: 
(ambulantní péči zajišťují tři lékaři a dvě zdravotní sestry)

MUDr. Eva Langrová
Pondělí:     7.00 – 12.00 hodin
Středa:       7.00 – 10.00 a 12.00 – 14.00 hodin
Pátek:         7.00 – 12.00 hodin

MUDr. Zuzana Volemanová
Pondělí:     7.00 – 12.00 hodin
Úterý:         9.00 – 10.00 a 12.00 – 14.00 hodin
Čtvrtek:      8.00 – 11.00  a 12.00 - 14.00 hodin
Pátek:         7.00 – 12.00 hodin

Lékaři dále zajišťují konziliární hematologickou službu pro všechna oddělení nemocnice.

TELEFONICKÝ KONTAKT:

 • hematologická ambulance:   312 606 346, 312 606 122 – objednávání pacientů
 • lékařský pokoj:                         312 606 509 – konzultace lékaře s již registrovaným pacientem nebo ze strany lékařů jiných oborů

ZAJIŠŤUJEME: 

 • klinické hematologické vyšetření, diagnostika onemocnění krve
 • léčebná a dispenzární péče o pacienty s chronickými leukémiemi, mnohočetným myelomem, myelodysplastickým syndromem, myeloproliferativními chorobami, některými typy chudokrevnosti ( anemie), autoimunitními hematologickými chorobami atd.
 • péče o pacienty s vrozenými nebo získanými krvácivými a trombofilními stavy

PROVÁDÍME TYTO VÝKONY:

 • diagnostická punkce kostní dřeně
 • terapeutická venepunkce
 • podávání transfuzních přípravků, krevních derivátů a infuzní léčba
 • aplikace i.m. a s.c. injekcí

OBJEDNACÍ DOBA:

 • Ambulance pro trombofílie – 3 měsíce
 • Hematologická ambulance – 8 týdnů
 • AKUTNÍ PŘÍPADY VŽDY PO DOMLUVĚ S INDIKUJÍCÍM LÉKAŘEM!

K VYŠETŘENÍ VEZMĚTE S SEBOU:

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • doporučení lékaře
 • aktuální výsledky základního krevního vyšetření
 • jiné výsledky z poslední doby např: SONO, RTG
 • k nahlédnutí zprávy z jiných odborných ambulancí či hospitalizací (propouštěcí zpráva)