Dietní oddělení je umístěno v 1. patře budovy H.

Naši registrovaní nutriční terapeuti s vyšším nebo středně odborným vzděláním zajišťují odborné a provozní činnosti v oblasti výživy pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Zaměřují se na identifikaci rizika podvýživy z důvodů nemoci, individuální péči o rizikové pacienty, poradenskou a odbornou činnost v oblasti nutriční péče. Provádí speciální nutriční vyšetření pacientů pro potřeby lůžkových částí.

Úzce spolupracují s ostatními nelékařskými zdravotnickými pracovníky (NLZP) a lékaři lůžkových oddělení i ambulancí. Při zajišťování provozních úkolů spolupracují s nemedicínskými útvary, především se Stravovacím provozem.

V rámci pracoviště probíhá praktická výuka studentů VOŠZ oboru diplomovaný nutriční terapeut a SZŠ, obor nutriční asistent.

Stáhněte si ceník služeb a výkonů nemocnice společný pro všechna oddělení:

 

Provozní doba nutriční poradny:

V měsíci červenci a srpnu 2018 bude omezen provoz Nutriční poradny. Nutriční poradna bude v tomto období otevřena každý čtvrtek v době 11:00 – 12:30.
Na konzultace se pacienti objednávají telefonicky, dle chodu oddělení lze ve výjimečných případech domluvit konzultaci mimo provozní dobu nutriční poradny.
Zajistíme, aby nový pacienti byli objednáni
na konzultaci co nejdříve.

 

lichý týden

středa:  13.00 – 16.00 hodin
čtvrtek: 11.00 – 12.30 hodin

sudý týden

středa: 13.00 – 16.00 hodin

objednávání klientů:

všední dny: 6.00 - 14.30 hodin