Gastroenterologické a endoskopické centrum při interním oddělení je akreditovaným pracovištěm­ pro vzdělávání lékařů v oboru gastroenterolog 1.typu. Zabývá se diagnózou a léčbou onemocnění zažívacího traktu, žlučových cest, jater a slinivky břišní. Pečujeme jak o hospitalizované, tak o ambulantní pacienty. V rámci pracoviště je centrum biologické léčby pro pacienty s nespecifickými střevními záněty, centrum pro prevenci kolorektálního karcinomu a centrum pro léčbu chronických hepatitid. K dispozici máme 2 ambulance a 4 moderní endoskopické sály vybavené špičkovou technikou. Pro pacienty po celkové anestezii a pro pacienty, kterým je aplikována infuzní terapie, máme k dispozici dospávací pokoj se 3 monitorovanými lůžky. Poskytujeme nepřetržitou 24 hodinovou urgentní endoskopickou službu/gastroskopie, koloskopie, v závislosti na službu majícím lékaři i ERCP/ v průběhu celého roku.

Kontakt na urgentní příjem nemocnice s informací na telefon sloužícího lékaře je: 312 606 739. V provozu 24 hodin denně.

Personál

Vedoucí lékařka: MUDr. Helena Hlavová
Staniční sestra: Jitka Králíková
Lékaři: MUDr. Eva Ježková, MUDr. Lucie Hoffmannová, MUDr. Helena Jašková, MUDr. Tereza Straňáková, MUDr. Jana Žďárská
Sestry: Zdeňka Tyburcová, Kamila Vyhnalová, Alena Chocholová, Hana Protivová, Bc. Jarmila Samuelová, Bc. Petra Bartošová
Sanitárka: Andrea Staňková

Naše ambulance pečují o nemocné s chronickým onemocněním zažívacího traktu, žlučových cest, slinivky břišní a jater.

Druhy prováděných výkonů a stručná příprava k jednotlivým vyšetřením

Gastroskopie

 • Slouží k vyšetření jícnu, žaludku a duodena. V jejím rámci lze odebrat biopsii, snášet polypy, provést dilataci jícnu, zavádět jícnové stenty, výživové sondy, eradikovat jícnové varixy, stavět krvácení a extrahovat cizí předměty.
 • Vyšetření se provádí na lačno, tzn. od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.

Transnazální gastroskopie

 • Provádí se ultratenkým gastroskopem, který lze zavést nosem. Využívá se k zavádění sond, vyšetření stenóz a u dráždivých pacientů.

Perkutánní gastrostomie

 • Slouží k zavádění výživových sond přes stěnu břišní do žaludku v případě nemožnosti příjmu potravy normální cestou. Provádíme pull i push metodu.
 • Provádí se na lačno u hospitalizovaných pacientů, před vyšetřením krevní odběr, analgosedace vždy za účasti anesteziologa.

Koloskopie

 • Slouží k vyšetření tlustého střeva a vyústění tenkého střeva. V průběhu lze provést biopsii, snášet polypy, provádět dilataci a stavět krvácení.
 • Provádí se na lačno se speciální dietní přípravou 3 dny před vyšetřením, před vyšetřením projímadlo, krevní odběr.

ERCP

 • Slouží k vyšetření vývodu žlučových cest a pankreatu. Využívá se k odstranění žlučových kamenů, odběru cytologie ze stenóz a zavádění stentů.
 • Provádí se na lačno, u hospitalizovaných nemocných, vyšetření předchází krevní odběr a některé ze zobrazovacích metod.

Abdominální sonografie

 • Slouží k ultrazvukovému vyšetření jednotlivých orgánů břicha.
 • Provádí se na lačno.

Endoskopická ultrasonografie

 • Je kombinovaná endoskopická a sonografická metoda sloužící ke zpřesnění diagnostiky a eventuálnímu cílenému odběru bioptických vzorků.
 • Provádí se na lačno, před vyšetřením krevní odběr.

Ph metrie jícnu

 • Slouží k verifikaci refluxní choroby jícnu před plánovanou operací.
 • Provádí se na lačno, před vyšetřením 5 dnů vynechat blokátor protonové pumpy, den před vyšetřením antacida.

Perkutánní jaterní biopsie

 • Je využívána ke zpřesnění diagnózy u difuzních jaterních lézí.
 • Provádí se u hospitalizovaných nemocných, na lačno, výkonu předchází krevní odběr.

K jednotlivým vyšetřením se lze objednat buď osobně na naší recepci CAM 1. patro nebo telefonicky 312 606 289 mezi 7.00 - 15.30 ve všední dny.