Gastroenterologické a endoskopické centrum při interním oddělení je akreditovaným pracovištěm­ pro vzdělávání lékařů v oboru gastroenterolog 1.typu. Zabývá se diagnózou a léčbou onemocnění zažívacího traktu, žlučových cest, jater a slinivky břišní. Pečujeme jak o hospitalizované, tak o ambulantní pacienty. V rámci pracoviště je centrum biologické léčby pro pacienty s nespecifickými střevními záněty, centrum pro prevenci kolorektálního karcinomu a centrum pro léčbu chronických hepatitid. K dispozici máme 2 ambulance a 4 moderní endoskopické sály vybavené špičkovou technikou. Pro pacienty po celkové anestezii a pro pacienty, kterým je aplikována infuzní terapie, máme k dispozici dospávací pokoj se 3 monitorovanými lůžky. Poskytujeme nepřetržitou 24 hodinovou urgentní endoskopickou službu/gastroskopie, koloskopie, v závislosti na službu majícím lékaři i ERCP/ v průběhu celého roku.

K jednotlivým vyšetřením se lze objednat buď osobně na naší recepci CAM v 1. patře nebo telefonicky na čísle: 312 606 289, a to ve všední dny mezi 7.30 - 12.30 a 13.00 -  15.00 hod.

Personál

Vedoucí lékařka: MUDr. Helena Hlavová
Staniční sestra: Kamila Vyhnalová
Lékaři: MUDr. Eva Ježková, MUDr. Lucie Hoffmannová, MUDr. Helena Jašková, MUDr. Tereza Straňáková, MUDr. Jana Žďárská, MUDr. Petr Hlavatý
Sestry: Zdeňka Tyburcová, Ivana Poláková Seidlová, Hana Protivová, Bc. Jarmila Samuelová, Bc. Petra Bartošová
Sanitárka: Andrea Fimanová

dsc 0235   dsc 0235   dsc 0235

dsc 0235   dsc 0235   dsc 0235

Druhy prováděných výkonů a stručná příprava k jednotlivým vyšetřením

Gastroskopie

 • Slouží k vyšetření jícnu, žaludku a duodena. V jejím rámci lze odebrat biopsii, snášet polypy, provést dilataci jícnu, zavádět jícnové stenty, výživové sondy, eradikovat jícnové varixy, stavět krvácení a extrahovat cizí předměty.
 • Vyšetření se provádí na lačno, tzn. od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.

Transnazální gastroskopie

 • Provádí se ultratenkým gastroskopem, který lze zavést nosem. Využívá se k zavádění sond, vyšetření stenóz a u dráždivých pacientů.

Perkutánní gastrostomie

 • Slouží k zavádění výživových sond přes stěnu břišní do žaludku v případě nemožnosti příjmu potravy normální cestou. Provádíme pull i push metodu.
 • Provádí se na lačno u hospitalizovaných pacientů, před vyšetřením krevní odběr, analgosedace vždy za účasti anesteziologa.

Koloskopie

 • Slouží k vyšetření tlustého střeva a vyústění tenkého střeva. V průběhu lze provést biopsii, snášet polypy, provádět dilataci a stavět krvácení.
 • Provádí se na lačno se speciální dietní přípravou 3 dny před vyšetřením, před vyšetřením projímadlo, krevní odběr.
 • Příprava ke koloskopii

ERCP

 • Slouží k vyšetření vývodu žlučových cest a pankreatu. Využívá se k odstranění žlučových kamenů, odběru cytologie ze stenóz a zavádění stentů.
 • Provádí se na lačno, u hospitalizovaných nemocných, vyšetření předchází krevní odběr a některé ze zobrazovacích metod.

Abdominální sonografie

 • Slouží k ultrazvukovému vyšetření jednotlivých orgánů břicha.
 • Provádí se na lačno.

Endoskopická ultrasonografie

 • Je kombinovaná endoskopická a sonografická metoda sloužící ke zpřesnění diagnostiky a eventuálnímu cílenému odběru bioptických vzorků.
 • Provádí se na lačno, před vyšetřením krevní odběr.

Ph metrie jícnu

 • Slouží k verifikaci refluxní choroby jícnu před plánovanou operací.
 • Provádí se na lačno, před vyšetřením 5 dnů vynechat blokátor protonové pumpy, den před vyšetřením antacida.

Perkutánní jaterní biopsie

 • Je využívána ke zpřesnění diagnózy u difuzních jaterních lézí.
 • Provádí se u hospitalizovaných nemocných, na lačno, výkonu předchází krevní odběr.

Informované souhlasy k jednotlivým výkonům

pdfElektrická kardioverze
pdfCentrální žilní katetr
pdfJícnová echokardiografie
pdfPunkce hrudní dutiny
pdfVýměna trvalého kardiostimulátoru
pdfZavedení podkožního venosního portu
pdfZavedené dočasného kardiostimulátoru
pdfEndoskopická sklerotizace, ligace jícnových, žaludečních varixů
pdfERCP
pdfGastroskopie
pdfKoloskopické vyšetření
pdfKolonoskopie
pdfNecílená jaterní biopsie
pdfPEG
pdfEndoskopická dilatace stenózy trávicí trubice
pdfZavedení trvalého kardiostimulátoru
pdfPunkce perikardu
pdfRektosigmoideoskopie