***DOČASNÉ UPOZORNĚNÍ***

- pneumologické oddělení se dočasně nachází v bloku "B" 4.patro (lůžkové i ambulance)


Pneumologické oddělení najdete v ulici Františka Kloze v sousedství nemocnice. Komplexně pečujeme o pacienty s onemocněním dýchacích cest, jak zánětlivých, tak nádorových z oblasti Kladna, Rakovníka, Berouna a jiných částí Středočeského kraje. K dispozici máme 25 lůžek a dvě ambulance, kde o pacienty pečuje tým zkušených lékařů : (vedle primářky a její zástupkyně jsou to - MUDr. Tomáš Poustka, MUDR. Venuše Juhová, MUDr. Kateřina Jelínková a MUDr. Hana Chvojová).

Provádíme komplexní interní vyšetření se zaměřením na plicní onemocnění, funkční vyšetření plic - spirometrie, bodypletysmografie a difuze. Léčíme pacienty s nádorovým  onemocněním plic, v indikovaných případech spolupracujeme s klinikami v Praze. Rovněž se zabýváme bronchologickým vyšetřením, zajišťujeme kalmetizaci - očkování proti tuberkulóze, vyšetřujeme pacienty s TBC a poskytujeme jim další péči, a to ve spolupráci s Odborným léčebným ústavem Janov. Provozujeme také Centrum pro závislé na tabáku, které vede MUDr. Libuše Novotná.

Pacienty s akutními potížemi vyšetříme v ambulanci i bez předchozího objednání, ovšem nové přijímáme nejlépe na doporučení obvodního lékaře nebo jiného specialisty.

Kontakty

Sekretariát:  S. Zímová
Telefon: 312 606 495
Fax: 312 248 577
Oddělení sestry: 312 606 592
Oddělení lékaři: 312 606 500
Ambulance: 312 606 408
Kalmetizace: 312 606 212