Iniciativa Dr. Klauna aktivně pomáhá hospitalizovaným dětem v Oblastní nemocnici Kladno při překonávání traumatu z pobytu v nemocničním prostředí.

Dobrá nálada, smích a chichot obklopují klauny, kamkoli přijdou. Léčba smíchem napomáhá přirozeným uzdravujícím procesům malých pacientů. Dovoluje jim zapomenout na jejich choroby a cizí nemocniční prostředí, ve kterém se ocitli.

Tým Doktora Klauna se skládá výhradně z dobrovolníků a pomocníků, oddaných pomoci dětem v jejich boji proti nemocem a chorobám.

Bližší informace najdete na webových stránkách: http://c4c.cz/programy/dr-klaun/