Služby poskytujeme pouze dospělým pacientům

  • Psychologickou diagnostiku
  • Psychoterapii
  • Krizovou intervenci
  • Kognitivní rehabilitaci
  • Poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů
  • Paliativní péči o nevyléčitelně nemocné
  • Konziliární a posudkovou činnost
  • Relaxační cvičení - POZOR ZMĚNA!!! každé PONDĚLÍ od 13,00 do 14,00 hod v tělocvičně rehabilitace(budova M - chirurgie/rehabilitace, bližší informace na recepci rehabilitace v přízemí), možnost objednání: tel. 312 606 147. Cvičení je hrazeno pojišťovnou.

Ordinační hodiny

Pondělí - pátek:  8.00 - 16.00
K první návštěvě či konzultaci je nutné se předem objednat na níže uvedeném čísle.
Teoreticko-praktické semináře v rámci předatestační přípravy se na oddělení konají každý čtvrtek od 8.00 do 11.00.

Kontakt

Telefon: 312 606 147
Oblastní nemocnice Kladno, budova E (budova Niederleho, bývalé oční), za ORL a zubním odd., zelená část budovy

V případě akutní potřeby můžete kdykoli kontaktovat tato krizová centra:

Krizové centrum RIAPS: 222 586 768
Krizové centrum PL Bohnice Praha: 284 016 110
Linka důvěry Kladno: 312 684 444

Služby pro děti a pacienty mladší 18-ti let

Oddělení dětské klinické psychologie
Mgr. Květa Kšírová
Telefon: 731 170 212
adresa: Na Stráni 2588, Kladno