Zástupce primáře chirurgie: MUDr. Jaroslav Pýcha
Vedoucí oddělení dětské chirurgie: MUDr. Tatiana Příplatová
Lékařka: MUDr. Marta Horáková
Staniční sestra: Monika Halwigerová

Naše oddělení bylo založeno v roce 1969 a jako první u nás umožnilo rodičům hospitalizaci společně se svým dítětem.

Jsme již přes deset let akreditovaným oddělení dětské chirurgie a přes čtyřicet let udáváme trendy ve zvyšování komfortu v lůžkové péči dětské chirurgie. Úzká profesní vazba s fakultní nemocnicí v Motole spolu s rodinnou atmosférou z nás dělá unikátní pracoviště. K dispozici máme 15 lůžek, hernu a malý operační sál.

Jsme především pracovištěm břišní chirurgie (operace kýl, žlučníků, slepého střeva), dětské urologie, dermatochirurgie (odstraňování kožních a podkožních útvarů jako jsou pihy, tukové nádory apod.) a poskytujeme péči pacientům z jiných operačních oborů (např. ortopedicko-úrazového, ORL a očního).

Kontaktujte nás prostřednictvím poradny dětské chirurgie. Když se objednáte, vyhnete se nepříjemnému čekání, v případě neodkladných situací kontaktujte Centrum akutní medicíny (CAM) s nepřetržitou přítomností chirurga. Volat lze kdykoliv na telefonní číslo 312 606 442.