Naše oddělení se nachází v přízemí a v 1. patře dětského oddělení. Přidružené pracoviště najdete ve speciální mateřské školce, Moskevská 3083, Kladno 4.

Provádíme specializovaná i základní ambulantní vyšetření, včetně konzervativní, laserové i operační léčby očních onemocnění. Mezi nejčastější výkony patří operace šedého zákalu. Ročně jich je až 1400. Realizujeme je technikou podle standartů užívaných v nejvyspělejších zemích, a to za hospitalizace i ambulantně. Jsme schopni korigovat rohovkový astigmatismus pomocí torických čoček s použitím navigačního systému Verion. K přesnějšímu vyšetření rohovky používáme přístroj Pentacam .
Také provádíme operace glaukomu (zeleného zákalu) — 20 až 30 za rok, část trabekulektomií s MMC, operace šilhání, operace na slzných cestách ve spolupráci s ORL oddělením, operace na zevním oku i okolí a další zákroky. K dispozici máme YAG laser.

V lůžkové části máme 15 standartních lůžek. Disponujeme kvalitním technickým vybavením. Mimo jiné digitálním zobrazovacím systémem ve spojení s fundus kamerou Topcon Imagenet nebo ultrazvukem Optikon HiSCAN s možností kinetického záznamu v B režimu a s možností 3D zobrazení.Od roku 2010 používáme moderní přístroj k tzv. „spektrální“ optické koherentní tomografii (OCT), která slouží ke zpřesnění diagnostiky onemocnění sítnice a glaukomu.
Dalším z přístrojů , který máme k dispozici od roku 2010,  je tzv. optický biometr,který nám pomohl výrazně zpřesnit plánované výpočty nitroočních čoček před operací šedého zákalu a tím umožnil rozšíření aplikace nejmodernějších nitroočních čoček .

Na oddělení slouží devět lékařů, z toho šest s vyšší atestací.

Nadstandardní služby hrazené pacientem

(dle sazebníku potvrzeného vedením nemocnice)

Jde o administrativní úkony, které nejsou spojeny přímo s poskytnutím lékařské péče, o kosmetickévýkony v okolí očí včetně plastik očních víček, o vyšetření OCT k zpřesnění diagnostiky onemocnění sítnice a zeleného zákalu, o aplikace dočasných nebo trvalých uzávěrů slzných cest. 

Kontakty

Sekretariát:  312 606 476
Ambulance: 312 606 473
Pohotovost + lůžková část:312 606 474

Mobilní tel. čísla pro komunikaci s očním oddělením Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

- kartotéka, ambulance - přízemí bud. D - 607 221 984
- oční odd. 1. patro bud. D - sekretářka - 720 819 951