pdfSeznam zkratek Oblastní nemocnice Kladno
pdfPozvánka k hospitalizaci
pdfŽádanka k předoperačnímu vyšetření
pdfInformovaný souhlas a poučení s hospitalizací
pdfŽádanka Patologie
pdfInformace pro příbuzné a blízké pacientů přijatých na oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče
docF 204 - žádost a záznam k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace   INFORMACE k Žádosti F 204