Centrální příjem

Oddělení centrálního příjmu se nachází v přízemí budovy CAM (Centrum akutní medicíny) a poskytuje léčebno- diagnostickou péči při akutním ošetření a při příjmu pacientů s doporučením či bez doporučení od ošetřujícího lékaře (praktický lékař, ambulantní specialista, lékař z pohotovosti či jiný ošetřující lékař). Pro samostatně příchozí pacienty je prvním kontaktem recepce centrálního příjmu, kde probíhá denně od 7 – 18.30 třídění pacientů zdravotní sestrou, která určí prioritu k ošetření dle naléhavosti zdravotního stavu.

Hlavní recepce

Provoz 24 hodin denně
Kontaktní telefon: 312 606 754 

Lékařská služba první pomoci

Provoz všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
Sobota, neděle, svátky:  8.00  -  20.00 hodin

Urgentní příjem

Oddělení urgentního příjmu se nachází v přízemí budovy CAM (Centrum akutní medicíny) a je bezbariérové. Jedná se o samostatné mezioborové oddělení. Poskytuje diagnosticko-terapeutickou léčbu péči pacientům s ohrožením vitálních funkcí, s výjimkou pacientů do 19 let věku (pokud se nejedná o chirurgické onemocnění, trauma či popáleniny). Zpravidla jsou tito pacienti přijímáni prostřednictvím záchranné zdravotnické služby. Provoz je celoroční, nepřetržitý. Urgentní příjem má k dispozici 4 lůžka s monitorovací technikou, 1 resuscitační box a 2 expektační pokoje se 4 lůžky.