Dozorčí rada

Mgr. Martin Stolín, Ph.D. – předseda
Ing. Dan Jiránek
Pavel Volf 
Jiřina Fialová 
Mgr. Lenka Dohnalová
MUDr. Lukáš Rokos

Představenstvo

MUDr. Petr Polouček, MBA – předseda 
MUDr. Jaroslav Vráblik – místopředseda 
Ing. Zbyněk Chotěborský
Bc. Zdeněk Syblík 
Ivan Šulek