Dozorčí rada

Bc. Zdeněk Syblík - předseda
Vojtěch Volf, MBA
Jindřich Bartoň
Miloš Vrchlavský
Jana Čechová
MUDr. Jaroslav Litera

Představenstvo:

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. - předseda
Zdeněk Levý
MUDr. Vladimír Lemon