Dozorčí rada

Mgr. Martin Stolín, Ph.D. – předseda
Ing. Dan Jiránek
Pavel Volf 
Jiřina Fialová 
Mgr. Lenka Dohnalová
MUDr. Lukáš Rokos

Představenstvo

MUDr. Petr Polouček, MBA – předseda
Mgr. Viktor Szabó, MBA – místopředseda
Středočeský kraj – na základě plné moci JUDr. Robert Bezděk, CSc.
Bc. Zdeněk Syblík 
Ivan Šulek