Odběry krve

Pro ambulantní pacienty – pokyny pro odběr krve:

K vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

 1. odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla. Pouze se svolením lékaře vynechat léky 3 dny před odběrem.
 2. odběry krve se provádí zásadně na lačno!
 3. ráno před odběrem pacient vypije zhruba 1/4 litru hořkého čaje (nesladké vody).
 4. při alergii na dezinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti nutno oznámit tuto skutečnost odebírajícímu personálu
 5. případnou nevolnost při odběru krve oznámit také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
 6. po odběru se pacient může najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
 7. odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. 

  Pacient s sebou musí mít požadavkový list ordinujícího lékaře (žádanku). Bez žádanky odběr nebude proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce). Ke kontrole údajů musí mít pacient průkazku zdravotní pojišťovny.

Kam na odběry krve:

Pokyny pro samoplátce:  

Za samoplátce je považován pacient, který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Hodnota bodu a celková cena za vyšetření vychází z Sazebníku zdravotních výkonů MZČR a hodnoty bodu a je upravena vzájemnými smluvními vztahy mezi Oblastní nemocnicí Kladno a. s. a příslušnými zdravotními pojišťovnami. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách ON Kladno, oddíl Pro pacienty – odrážka ceníky.

Postup:
- pacient se dostaví do odběrového střediska v budově CAM ON Kladno
- pracovník střediska mu vystaví doklad pro úhradu vyšetření
- pacient platbu uhradí v pokladně nemocnice ((umístěna ve vrátnici nemocnice, provozní doba od 7:30 do 15:30 hodin v pracovních dnech) a s potvrzením o platbě se vrátí do odběrového střediska, kde bude proveden odběr biologického materiálu. Zároveň se domluví o způsobu předání výsledkového listu.

Kam pro výsledek:

Vydávání výsledků osobně pacientům

 • V souvislosti s novým zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost od 1. 4. 2012) se mění pravidla pro vydávání výsledků pacientům.
 • Vydávání výsledků pacientům osobně – od 1. 4. 2012 lze vydat výsledky pacientovi osobně – pacient se prokáže občanským průkazem, u cizinců cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti.
 • Vydání výsledku pacienta osobě blízké (manžel, druh, u seniorů jejich děti, atd.) – tato osoba se prokáže plnou mocí podepsanou pacientem a svým občanským průkazem.
 • Vydávání výsledků nezletilých pacientů (do 15 let) rodičům (osobám blízkým) – od 1. 4. 2012 lze vydat výsledky nezletilých pacientů zákonným zástupcům (rodičům) proti občanskému průkazu rodiče – dítě je uvedeno v občanském průkazu rodiče nebo rodným listem dítěte.
 • Vydávání výsledků nezletilých pacientů (více jak 15 let) – nezletilý pacient se prokáže občanským průkazem.
 • Výsledky lze vydat na centrálním příjmu Klinické laboratoře nebo v odběrových pracovištích Klinické laboratoře.

Pokyny pro pacienty k vyšetřením: