Vážený paciente, 

v následujících dnech Vám bude vyšetřena moč. K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:

  1. Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.
  2. Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
  3. Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.
  4. K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.
  5. U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.
  6. K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku (šroubovací žlutý uzávěrem). Tu Vám také vydá ordinující lékař.
  7. Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být asi 10 ml. Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek!
  8. Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem.
  9. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně 2 hodiny. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.
  10. Zkumavku s močí dodejte do jednoho z odběrových pracovišť Klinické laboratoře ON Kladno nebo přímo na centrální příjem Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno (vchod B, 5. patro).

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.