Používaný odběrový systém: biochemie, hematologie, sérologie, imunologie

BIOLOGICKÝ MATERIÁL

TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU

Srážlivá žilní krev
(biochemie, sérologie,
speciální analýzy)

Sarstedt, bílý uzávěr, objem 7,5 nebo 5,5 ml

plastová zkumavka, separační granule

Sarstedt, hnědý uzávěr, objem 4,9 ml

plastová zkumavka, separační gel

Nesrážlivá žilní krev pro získání
plazmy

(heparin lithný, gel)

Sarstedt, oranžový uzávěr, objem 4,7 ml

plastová zkumavka s heparinem lithným, gel

Nesrážlivá žilní krev pro získání
plazmy
(heparin lithný)

Sarstedt, oranžový uzávěr, objem 1,2 ml

plastová zkumavka s heparinem lithným

Nesrážlivá žilní krev pro získání
plazmy

(heparin sodný)

POUZE FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITA !

Sarstedt, zelený uzávěr, objem 2,6 ml

plastová zkumavka s heparinem sodným

Nesrážlivá žilní krev

(citrát 1:10)

Koagulační aktivita, vyšetření destičkových funkcí

Sarstedt, zelený uzávěr, objem 5 ml nebo 3 ml

plastová zkumavka s citrátem

Nesrážlivá žilní krev

(hematologie)

Sarstedt, červený uzávěr, objem 2,7 ml

plastová zkumavka K3 EDTA

Nesrážlivá žilní krev

Stanovení FW podle Westergrena

Sarstedt, fialový uzávěr, objem 3,5 ml

plastová zkumavka, citrát (1 : 5)

Nesrážlivá žilní krev

Stanovení glukózy

Sarstedt, žlutý uzávěr, objem 2,7 ml

plastová zkumavka s fluoridem

Nesrážlivá kapilární krev

ABR

SC-Sanguis Counting Kontrollblutherstellungs

plastová kapilára s heparinem lithným,

objem 130 μl, 185 μl nebo 200 μl

Nesrážlivá žilní krev

ABR

Sarstedt Monovette pro ABR, oranžový uzávěr,
objem 2 ml nebo 1 ml

plastová zkumavka, kalcium balancované heparinem

Odběr likvoru, ostatní
extravasculární tekutiny

(punktáty, výpotky, ascites, moč,
 peritoneální dialyzát)

GAMA group a.s., modrý uzávěr, objem 5 ml

plastová zkumavka sterilní, bez úpravy

Sarstedt, bílý šroubovací uzávěr, objem 10 ml

plastová sterilní zkumavka, bez úpravy

Sběr moče za 24 hodin

(resp. za určitý časový úsek)

Plastová uzavíratelná nádoba, bez úpravy

Sběr moče - porfyrinúrie

Sarstedt, žlutý uzávěr, objem 3 l

tmavá plastová lahev, bez konzervace

Odběr stolice

Kalprotektin

Sarstedt, Faeces Container, hnědý uzávěr,

 objem 25 ml + CAP BRN

plastová souprava

Odběr stolice

Kvantitativní stanovení hemoglobinu

FOB Vitassay, Parque Tecnológico WALQA, Spain

QuantiFeron TB

Qiagen GmbH, sterilní plastová zkumavka

Šedý uzávěr – Nil, objem 1 ml

Zelený uzávěr – TB1, objem 1 ml

Žlutý uzávěr – TB2, objem 1 ml

Fialový uzávěr – Mitogen, objem 1 ml