Program podpory zdraví

Česká republika se zavázala k účasti v programu Nemocnice podporující zdraví, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO). Účelem by mělo být zvyšovat znalosti občanů o zdravém způsobu života, životního stylu a možnosti prevence nemocí. Jedná se například o boj s kouřením, zvýšení pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, prevence nádorových onemocnění, prevence kardiovaskulárních onemocnění apod.

Oblastní nemocnice Kladno poskytuje ambulantní, lůžkovou, specializovanou, diagnostickou a preventivní lékařskou péči, která je nedílnou součástí podpory a ochrany zdraví. Podpora zdraví a prevence nemocí je souhrn činností, které se zabývají vyhledáváním nemocí v rámci primární prevence, lékař provádí preventivní vyšetření, aby odhalil rizika, která by daného jedince ohrozila v budoucnu. (Screening je v lékařství vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích).

Oblastní nemocnice Kladno provozuje oddělení, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění:

  • PLICNÍ ODDĚLENÍ - Centrum pro závislé na tabáku nabízí informace a konzultace týkající se odvykání kouření, diagnostiku závislosti na tabáku a následnou léčbu. Kouření společně s alkoholem podstatně zvyšuje riziko nádorů v dutině ústní, hltanu, hrtanu a jícnu. Plicní oddělení se též zaměřuje na pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí.
  • INTERNÍ ODDĚLENÍ (KARDIOLOGICKÁ, METABOLICKÁ a LIPIDOLOGICKÁ AMBULANCE) - poskytují komplexní ambulantní  péči  rizikovým  skupinám pacientům a zaměřují se na edukaci a prevenci pozdních komplikací.
  • GASTROENTEROLOGICKÉ A ENDOSKOPICKÉ CENTRUM - zabývá se problematikou prevence a onemocnění zažívacího traktu. V současné době probíhá ve spolupráci s pojišťovnami v celé České republice adresné zvaní občanů nad 50 let k preventivnímu vyšetření tlustého střeva (screeningové vyšetření nádorů tlustého střeva).
  • KLINICKÁ ONKOLOGIE - zabývá se záchytem a léčbou prekanceróz, je doporučeno sledování u klientů s familiární a genetickou predispozicí.
  • KOŽNÍ ODDĚLENÍ - zajišťuje včasné odhalení kožních a pohlavních nemocí (kožních nádorů a onemocnění kůže).
  • GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - zajištuje kompletní diagnostickou a terapeutickou péči a také specializovanou péči. Prevence nádorů zevních rodidel a děložního čípku. Přednášky pro budoucí maminky, včetně přípravy a možnosti přítomnosti otce u porodu, kurzy cvičení a plavání pro těhotné ženy. HORKÁ LINKA KOJENÍ tel. +420 607 076 348 (24 hodin denně).          
  • DĚTSKÁ ORTOPEDICKÁ AMBULANCE - preventivní sonografické vyšetřování dětských kyčelních kloubů.
  • PORADNA PRO ONEMOCNĚNÍ PRSU - preventivní mamografické a ultrazvukové vyšetření prsů. Konziliární vyšetření při podezření nálezu na prsech. Poradenství pro nezhoubné onemocnění prsu. V této poradně jsou sledována zánětlivá i nezánětlivá onemocnění prsu a to jak nezhoubná, tak i zhoubná.
  • NUTRIČNÍ PORADNA - objednávání klientů probíhá na základě telefonické objednávky (tel. 312 606 485), nebo po domluvě na dietním oddělení. Vedoucí oddělení: Ivana Müllerová, DiS. Provozní doba (září - červenec): lichý týden / středa: 13:00 – 16:00, čtvrtek: 11:00 – 12:30. Sudý týden / středa: 13:00 – 16:00. Provozní doba (červenec – srpen): čtvrtek: 11:00 – 13:00.
  • ODDĚLENÍ PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ - hlavní náplní odděleni je závodní a preventivní péče pro zaměstnance ON Kladno (vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky). Stejnou činnost provádíme i pro smluvní partnery Oblastní nemocnice Kladno.

Pro své zaměstnance nemocnice pořádá odborné semináře, provozuje závodní stravování, stravenky s dotací, masáže se slevou pro zaměstnance na rehabilitačním oddělení, provoz dětské skupiny Rybička, apod.

Nedílnou součástí jsou i DOBROVOLNÍCI Oblastní nemocnice Kladno, kteří se snaží ve svém volném čase, ze své dobré vůle a bez nároku na finanční odměnu pomáhat druhým. Nemocnici také navštěvují každý týden klauni, kteří zpříjemňují dětem dny, které musí trávit hospitalizované na oddělení v posteli.