***DOČASNÉ UPOZORNĚNÍ***

- oddělení radiační a klinické onkologie (lůžka) se dočasně nachází v bloku "B" a ambulance v bloku "C2"


Lůžková část oddělení se nachází v ulici Františka Kloze v sousedství nemocnice, ozařovny jsou v areálu nemocnice, v suterénu, vchod B.

Lůžková část slouží k hospitalizaci nemocných s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním za účelem léčby zářením a chemotherapií, podpůrné léčby, dovyšetření stádia onemocnění, zmírňující léčby u pokročilých onemocnění, návaznost na příslušná oddělení s intenzivní péčí. K dispozici je 20 lůžek.

Kontakty

Telefon oddělení: 312 606 360
Fax oddělení: 312 606 188
Ambulance: 312 606 363 , 312 606 487
Ozařovny: 312 606 366
Ambulance ozařovny: 312 606 157