***UPOZORNĚNÍ***

Oddělení radiační a klinické onkologie (lůžka) se dočasně nachází v bloku "B" a ambulance v bloku "C2"


Poskytujeme péči o pacienty s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním. Disponujeme ambulancí (denním stacionářem), 6 lůžky k aplikaci chemoterapie a ozařovnami. Zajišťujeme především aplikaci standardních chemoterapeutických režimů, podávání hormonální léčby, provádění potřebných vyšetření v rámci onkologické léčby a další dispenzarizace. V případě komplikací vedeme podpůrnou léčbu.

Léčbu zářením cílíme na paliativní výkony u pacientů v nevyléčitelném stádiu nádorového onemocnění se záměrem co nejvíce zlepšit kvalitu jejich života. Hlavními diagnózami pro radioterapii jsou například metastázy různých lokalit, případy jinak neřešitelného krvácení z nádoru. V rámci ozařoven provádíme i radioterapii nenádorových onemocnění - zejména pohybového aparátu (ostruhy patní, artrózy, tenisové lokty, atd.)

Lůžková část oddělení se nachází v bloku "B", ozařovny jsou v suterénu, vchod B.

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

dsc 0243  dsc 0243  dsc 0243

Kontakty

Telefon oddělení:   312 606 360
Fax oddělení 312 606 188
Ambulance 312 606 363, 312 606 487
Ozařovny: 312 606 366
Ambulance ozařovny:      312 606 157