Klinická laboratoř je součástí laboratorního komplementu nemocnice, centrální pracoviště je umístěno v 5. patře budovy monobloku, vchod z Centra akutní medicíny - CAM. Jde o moderní konsolidované pracoviště, jehož úkolem je provádění potřebných laboratorních vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie a mikrobiologie pro všechny hospitalizované pacienty. Laboratoř provádí rutinní a speciální laboratorní vyšetření pro ambulantní pacienty, účastní se na preventivních vyšetřeních a podílí se na sledování dynamiky vybraných nemocí u pacientů dispenzarizovaných v ambulantních zařízeních. Provádí lékařskou konsiliární, konzultační činnost pro všechny klinické obory, účastní se interpretace laboratorních výsledků a spolupracuje při výběru vhodných metod s cílem racionálního indikování a využití laboratorních vyšetření. Antibiotické středisko laboratoře se podílí na kontrole preskripce vázaných antibiotik. Je zajištěn nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, pohotovostních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Klinická laboratoř se podílí na implementaci vyšetřovacích prostředků POCT (Point of Care Testing - provádění měření a testů in vitro diagnostickými přístroji s jednoduchým ovládáním.) na lůžkových odděleních nemocnice. Zde dohlíží na zavedení těchto metodik v souladu s doporučeními odborných společností .

Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány na základě potřeb a požadavků spolupracujících zdravotnických zařízení - Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice Slaný, praktičtí lékaři a odborní lékaři specialisté Kladna a okolí. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s dopravním úsekem ON Kladno, a.s

Klinická laboratoř absolvovala AUDIT II NASKL ČLS JEP pro odbornosti klinická biochemie, laboratoř hematologická, lékařská mikrobiologie a laboratoř alergologická a imunologická. 

biochemie hematologie mikrobiologie 813
Klinická biochemie Hematologická laboratoř Lékařská mikrobiologie Laboratoř alergologická a imunologická

 

youtube play   Představení oddělení

Laboratorní příručka