Mikrobiologie provádí mikrobiologická vyšetření biologického materiálu: kultivační a mikroskopická vyšetření, molekulárně genetická detekce mikroorganismů PCR (polymerázová řetězová reakce), průkaz produkce toxinu, přímý průkaz antigenu, aglutinační testy, testování rezistence vykultivovaných mikroorganismů na antimikrobiální látky kvalitativní a kvantitativní, lékařskou konzultační činnost.

Pracovna lékařů

Telefon: 312 606 461, 312 606 183

Provozní doba

Pondělí - pátek od 6:00 do 18:00 hodin (příjem materiálu od 6:00 do 17:00 hodin)
Sobota – služba od 6:00 do 14:00 hodin (příjem materiálu od 6:00 do 12:00 hodin)
Neděle – služba od 6:00 do 14:00 hodin (příjem materiálu od 6:00 do 12:00 hodin)

centrální příjem mikrobiologie Po-Pá 6:00 - 17:00 hodin
So-Ne 6:00 - 12:00 hodin
tel: 312 606 593
hlášení výsledků - mikrobiologie Po-Pá 7:30 - 15:30 hodin tel: 312 606 593
bakteriologie I., ATB středisko   tel: 312 606 181
bakteriologie II.   tel: 312 606 175
ATB konzultace - lékaři
(přítomnost konzultantů je podmíněna 
zároveň jejich prací v laboratoři)
Po-Pá 10:00 - 15:00 hodin tel: 312 606 461
tel: 312 606 183

 

Požadavkový list

Základní seznam vyšetření

 • RESPIRAČNÍ A ORL INFEKCE
 • GASTROINTESTINÁLNÍ INFEKCE
 • INFEKCE KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ
 • UROGENITÁLNÍ INFEKCE
 • INFEKCE CNS
 • INFEKCE KŮŽE, MĚKKÝCH TKÁNÍ A KOSTÍ
 • INFEKCE OKA
 • OSTATNÍ INFEKČNÍ PROCESY
 • PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENŮ

Urgentní vzorky

Laboratoř považuje za urgentní vzorky:

 • mozkomíšní mok pro mikroskopii a pro průkaz primárních původců bakteriální meningitidy latexovou aglutinací, seškrab rohovky, mikroskopie z hnisů a punktátů při podezření na závažnou infekci (např. klostridiové infekce), hnisavé punktáty z kloubů s dg. pyogenní artritis, materiály odebrané během operačních výkonů 
 • vzorky pro rychlý průkaz antigenů: moč na průkaz antigenů Streptococcus pneumonie, Legionella pneumophila, stolice na průkaz toxinu Clostridium difficille, stolice na průkaz adenovirů a rotavirů

Materiál musí být dodán na oddělení s příslušnou žádankou. Dodání urgentního vzorku je vhodné telefonicky předem domluvit pracovníkem mikrobiologického úseku.

Výsledky vyšetření jsou telefonicky nahlášeny zadavateli vyšetření. O hlášení je proveden zápis do LIS a na zadní stranu požadavkového listu (datum a čas hlášení, kdo hlásil, komu hlásil).
Záznam o nahlášení je uveden na výsledkovém listu.

Podrobnější informace k jednotlivým vyšetřením a odběrovému systému – viz Laboratorní příručka.