Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odběrová pracoviště
Odběrové místnosti slouží pro ambulantní odběry pacientů, odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, vyšetření glykemické křivky.

Odběrové středisko I Palachova ul. 1620, Kladno 1, tel: 312 606 533
Odběrové středisko je umístěno proti střední průmyslové škole vedle náměstí Svobody.
Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko II 1.PP s.r.o., Unhošťská 2533, Kladno 2, tel: 312 663 915
Zdravotní středisko čtyřobvod - toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty!
Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 12:00 hodin

Odběrové středisko III Oblastní nemocnice Kladno – CAM, tel: 312 606 243
Odběrové středisko v areálu nemocnice je umístěno v přízemí nové budovy Centrum akutní medicíny (vchod do budovy je z areálu nemocnice i z třídy ČSA. Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.
Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko IV. Poliklinika - Čsl. armády 414, Nové Strašecí, tel: 313 511 478
Odběrové středisko IV. je umístěno v přízemí Polikliniky Nové Strašecí (přízemí vpravo).
Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.
Otevřeno pondělí až pátek od 6:30 do 10:30 hodin

Pokyny pro odběr krve – k vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

 1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pouze se svolením lékaře lze vynechat léky!
 2. Odběr krve se provádí nalačno.
 3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).
 4. Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.
 5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
 6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
 7. Musíte mít s sebou žádanku od ordinujícího lékaře, výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce). Ke kontrole údajů s sebou vezměte průkaz zdravotní pojišťovny.

Poznámka: od 1. 4. 2012 při odběru nezletilého pacienta (do 15 let) je nutný doprovod rodiče. Při odběru nezletilého pacienta (15 až 18 let) je nutné zmocnění/souhlas od rodičů, že nezletilý pacient může na odběr krve bez jejich doprovodu.

Možné komplikace odběru krve:

 • bolestivost v místě vpichu, většinou odezní do několika minut po odběru
 • „modřina" v místě vpichu, prevencí je řádné stlačení místa vpichu
 • nevolnost, výjimečně i kolapsový stav, u hladovějících, nedostatečně hydratovaných, ve stresu, při probíhajícím onemocnění, prevencí je se co nejdříve po odběru najíst a dostatečně napít
 • jedinci, kteří trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odběrem (pohled na krev apod.) toto oznámí předem, aby odebírající zdravotní personál k němu přistupoval se zvýšenou opatrností a měl jej pod dohledem i nezbytně dlouhou dobu po něm
 • zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na některou ze složek při odběru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech ve spojitosti s teplotou nelze vyloučit sekundární infekci, nutno kontaktovat ošetřujícího lékaře

Pokud by se pacient po odběru necítil dobře, oznámí tuto skutečnost zdravotnickému personálu.