ODBORNÉ AMBULANCE, PORADNY A ODBĚROVÝ BOX:

Dětské odborné ambulance poskytují odbornou péči v základních oborech pro široký okolní region. Za rok jimi projde okolo 11 000 dětí. Vyžaduje-li to povaha onemocnění dítěte, je po ambulantním přešetření dále sledováno a vedeno v příslušné odborné ambulanci. K dispozici jsou následující ambulance:

Dětská pohotovost - v přízemí dětského oddělení

Telefon 312 606 412, 312 606 527
pondělí - pátek  17.00 - 22.00 hodin
sobota, neděle, svátky 08.00 - 20.00 hodin

Na pohotovosti slouží většinou praktičtí pediatři z našeho regionu

Odběrový box - v přízemí dětského oddělení

Telefon:   312 606 477 
pondělí - čtvrtek: 7.30 - 8.30 hodin

Nefrologická ambulance - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 412
sestra: Dana Vlková

prim. MUDr. Mgr. Tomáš Rosík, Ph.D
středa      9.00 – 11.30 hodin 

MUDr. Světlana Najmanová  
čtvrtek     8.00 – 11.30 hodin

Alergologická ambulance - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 477
Sestra: Irena Novotná

MUDr. Kristýna Seidlová
úterý       9.00 - 11.00 hodin
středa     9.00 - 11.00 hodin

Kardiologická ambulance - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 410
Sestra: Ilona Čajová

MUDr. Zuzana Dupačová
pondělí    8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00 hodin
středa      8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00 hodin
čtvrtek     8.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00 hodin

MUDr. Kateřina Kasnerová
pátek      12.00 - 14.00 hodin

EKG - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 410
pondělí   11.00 - 12.00 hodin
úterý       7.30 – 8.30 hodin

Hematologická ambulance - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 477
Sestra: Irena Novotná

MUDr. Anna Bártová
čtvrtek     7.30 - 9.00 hodin

Dětská diabetologická ambulance - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 477
Sestra: Irena Novotná

MUDr. Kamila Dimova
čtvrtek     10.00 - 12.00 hodin

Dětská endokrinologická ambulance

Telefon: 312 606 410
Sestra: Ilona Čajová

MUDr. Pavel Sázavský
úterý       9.00 - 11.30 hodin
pátek      9.00 - 11.30 hodin

Telefon: 312 606 477
Sestra: Irena Novotná

MUDr. Tereza Čihařová
pátek      9.00 - 11.30 hodin

Genetická poradna - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 477
Sestra: Irena Novotná

MUDr. Marie Švarcová
pondělí   11.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin

Riziková ambulance - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 428
Sestra: Dana Vlková

MUDr. Marie Malá
pondělí  13.00 - 15.00 hodin
středa    13.00 - 15.00 hodin

Gastroenterologická ambulance - v přízemí dětské oddělení

Telefon: 312 606 412
Sestra: Dana Vlková

MUDr. Zuzana Cuchá
úterý     9.00 - 11.30 hodin

Ultrazvuková diagnostika - v přízemí dětského oddělení

Telefon: 312 606 410

MUDr. Miroslav Smetana  
úterý      14.00 - 18.00 hodin
čtvrtek   14.00 - 18.00 hodin

Objednávání USG po 11,00 hod. na tel.: 312 606 477

Obezitologická ambulance

Telefon: 312 606 412
Sestra: Dana Vlková

MUDr. Nikola Navrátilová
pondělí   9.00 - 11.30 hodin