CÉVNÍ CHIRURGIE

Standardně poskytujeme péči v rámci celého spektra cévní chirurgie. Zabýváme se diagnostikou, prevencí, dispenzární péčí o pacienty s cévním postižením a samozřejmě se zabýváme operačním řešením cévních onemocnění.

Za své výborné výsledky vděčíme nejen týmu odborných pracovníků, ale také modernímu technickému vybavení. Máme k dispozici dva operační sály, jeden sál s angiolinkou pro kombinované výkony, cévní ambulance, CT angio, angiolinku pro katetrizace, magnetickou rezonanci, ultrasonografii, barokomoru.

  • Provádíme operace na tepnách: řešení výdutí, zúžení či uzávěrů tepen v oblasti aortálního oblouku, zejména krkavic, dále výkony na břišní aortě a pánevních tepnách pro výdutě či aterosklerotické postižení – zejména bypassy, dále rekonstrukční cévní výkony na tepnách dolních končetin pro výdutě a ischemické postižení při ateroskleróze tepen (bypassové operace, endarterektomie).

  • Samozřejmostí jsou hybridní výkony: operační výkony spojené s katetrizací a současným endovaskulárním výkonem (perkutánní transluminální angioplastika, stent). Zbýváme se stentgraftingem, zejména břišní aorty pro aneuryzma (zde spolupracujeme s radiodiagnostickým oddělením naší nemocnice).

  • Provádíme žilní výkony: operace na dolní duté žíle (maligní tromby), operace varixů dolních končetin, a to jak chirurgicky, tak miniinvazivně pomocí laserové techniky, případně pěnové sklerotizace. V programu našeho oddělení je i rekonstrukční cévní chirurgie tepen a žil při onkochirurgických výkonech, zejména nádorovém onemocnění slinivky a ledvin (zde je zaručená spolupráce s onkochirurgy a urology).

ŘEŠENÍ ŽILNÍCH PROBLÉMŮ

interiery2 19   křečové žíly dsc 0020   křečové žíly foto laser