Vážená paní, vážený pane,

abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním období. Sběr močeprobíhá od nedělního rána do pondělí, moč budete uchovávat v čistě vymyté plastové lahvi, popřípadě lahvích. 

Postupujte přesně podle následujících pokynů:

  1. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE!) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do první lahve. Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do další lahve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06:00, se do láhve vymočíte naposledy.
  2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do další zcela čisté nádoby z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.
  3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
  4. Žádanku a lahve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče pracovnici jednoho z odběrových pracovišť Klinické laboratoře nebo přímo na centrální příjem Klinické laboratoře Oblastní nemocnice Kladno (vchod B, 5. patro).

Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.