Organizace laboratoře, členění

Detašovaná odběrová střediska

Popis nabízených služeb STATIM

Požadavky na dodatečná vyšetření

Používaný odběrový systém

Spolupráce s lékaři  v regionu

Transport vzorků do laboratoře

Konzultační činnost laboratoře

Samoplátci, ceník vyšetření