Organizace laboratoře, členění

Detašovaná odběrová střediska

Vyšetření v režimu STATIM

Požadavky na dodatečná vyšetření

Používaný odběrový systém

Stanovení katecholaminů v moči

Transport vzorků do laboratoře

Konzultační činnost laboratoře

Aktuální žádanky