Stanovení porfyrinů

  1. Stanovení porfyrinů v plazmě:

Odběr plné krve do zkumavky K3EDTA , Sarstedt, červený uzávěr nebo do Sarstedt, Li hep, oranžový uzávěr, odebraný vzorek uchovávat v temnu (obalit alobalem..)

  1. Stanovení porfyrinů v moči:

Sbíraná moč/24 hod, močová zkumavka plastová, bez konzervace, šroubovací uzávěr. Moč po dobu sběru i odlitý vzorek uchovávat v temnu (obalit alobalem..)

Tato stanovení Klinická laboratoř Kladno již neprovádí, odesílá se do ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha