Dětská skupina Rybička

Dětská skupina Rybička pro děti zaměstnanců Oblastní nemocnice Kladno
Dětská skupina Rybička, zařízení určené pro děti ve věku od jednoho do šesti let dítěte, bylo otevřeno v roce 2013. Zřizovatelem je oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje. Dětská skupina je zařazena v programu Evropských sociálních fondů pro podporu zaměstnanosti. Nachází se v areálu nemocnice, v prostorách komplexu budov, které prošly v roce 2013 kompletní rekonstrukcí a renovací z původní nemocniční prádelny do dnešní podoby.
Za největší přínos provozu dětské skupiny považujeme umožnění brzkého návratu rodiče do zaměstnání, sladění profesního a rodinného života. V rámci programu ESF podporujeme zaměstnanost žen, pomáháme řešit nedostatek míst ve školských zařízeních (pro zaměstnance). Rodičům umožňujeme udržovat kontakt s pracovní realitou. Pro nemocnici, co by zaměstnavatele, pomáháme snižovat náklady
na opakované výběry a zaškolování zaměstnanců. Zaměstnanci hradí částku 150 Kč, ve které je zahrnuto celodenní stravné, zajištění pitného režimu i ostatní služby spojené s provozem zařízení. Odborně vzdělaný personál zajišťuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi.

V roce 2014 bylo, za podpory Magistrátu města Kladna, v areálu nemocnice vybudováno dětské hřiště, které s dětmi pravidelně navštěvujeme. V budově se nachází prostorné
a útulné prostředí odpovídající veškerým požadavkům. Vnitřní vybavení odpovídající jednotlivým věkovým kategoriím dětí, včetně sociálního zařízení. I přes dané věkové rozpětí dětí navštěvujících dětskou skupinu, přistupujeme k dětem individuálně, podle jejich potřeb a potřeb dané věkové skupiny.

esfcr logo      evrunlogo      operproglogo      esfrlogo

pdfProvoz dětské skupiny v ON Kladno je spolufinancován Evropskou unií

pptPrezentace projektu