logo unie dlouhe

Dětská skupina Rybička

Dětská skupina Rybička pro děti zaměstnanců Oblastní nemocnice Kladno

Dětská skupina Rybička, zařízení určené pro děti ve věku od jednoho do šesti let dítěte, bylo otevřeno v roce 2013. Zřizovatelem je oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje. Dětská skupina je zařazena v programu Evropských sociálních fondů pro podporu zaměstnanosti. Nachází se v areálu nemocnice, v prostorách komplexu budov, které prošly v roce 2013 kompletní rekonstrukcí a renovací z původní nemocniční prádelny do dnešní podoby.

Za největší přínos provozu dětské skupiny považujeme umožnění brzkého návratu rodiče do zaměstnání, sladění profesního a rodinného života. V rámci programu ESF podporujeme zaměstnanost žen, pomáháme řešit nedostatek míst ve školských zařízeních (pro zaměstnance). Rodičům umožňujeme udržovat kontakt s pracovní realitou. Pro nemocnici, co by zaměstnavatele, pomáháme snižovat náklady na opakované výběry a zaškolování zaměstnanců. Zaměstnanci hradí částku 150 Kč, ve které je zahrnuto celodenní stravné, zajištění pitného režimu i ostatní služby spojené s provozem zařízení. Odborně vzdělaný personál zajišťuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi. Více informací k základní charakteristice podpory EU ze sociálního fondu na podporu zaměstnanosti naleznete v tomto odkazu.

V roce 2014 bylo, za podpory Magistrátu města Kladna, v areálu nemocnice vybudováno dětské hřiště, které s dětmi pravidelně navštěvujeme. V budově se nachází prostorné
a útulné prostředí odpovídající veškerým požadavkům. Vnitřní vybavení odpovídající jednotlivým věkovým kategoriím dětí, včetně sociálního zařízení. I přes dané věkové rozpětí dětí navštěvujících dětskou skupinu, přistupujeme k dětem individuálně, podle jejich potřeb a potřeb dané věkové skupiny.                  

pdfProvoz dětské skupiny v ON Kladno je spolufinancován Evropskou unií
pdfProvozní řád dětské skupiny
pptPrezentace projektu