rybička          esf

Dětská skupina je určená pro děti rodičů zaměstnaných v kladenské nemocnici. Zřizovatelem je Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Od 1.11. 2013 je zařazena v programu Evropských sociálních fondů na podporu zaměstnanosti. Nachází se v areálu nemocnice, naproti pavilonu M (chirurgie a ambulance rehabilitace), ve zcela zrekonstruovaných prostorách z roku 2013.

Kapacita dětské skupiny je 22 dětí, jedná se o jednotřídní skupinu složenou z různých věkových kategorií. Stanovená věková hranice pro přijetí do DS je od jednoho roku do šesti let, resp. posledního roku před nástupem do povinného posledního ročníku MŠ.

Veškerý prostor ve kterém se děti pohybují je navržen tak, aby nejenom splňoval všechna nařízení a normy, ale také, aby se v něm děti cítily co nejlépe a nacházely se v podnětném, veselém a hravém prostředí.

Posláním a náplní dětské skupiny Rybička je péče o malé děti, snaha o rozvoj jejich schopností a dovedností. Především v psychosociální a kulturní oblasti – základní pravidla slušného chování, rozvoj vzájemných interakcí, ale rovněž prohlubování a upevňování stravovacích a hygienických návyků, v neposlední řadě taktéž snaha vést děti k samostatnosti. Samozřejmostí je individuální a citlivý přístup.

Struktura dne a provoz v DS jsou stanoveny provozním řádem a výchovně-vzdělávacím plánem. Veškeré aktivity probíhající v dětské skupině, zohledňují věk a možnosti dětí, a to i v individuální rovině.

V roce 2014, bylo za podpory Magistrátu města Kladna, v areálu nemocnice vybudováno dětské hřiště. S dětmi zde pobýváme zejména v dopoledních hodinách, popř. chodíme na vycházky do okolí (Sletiště, Lapák).