INTERNÍ JIP

Pod Interní JIP Oblastní nemocnice Kladno spadají koronární jednotka a metabolická jednotka. Vedoucím lékařem Interní JIP je MUDr. Tomáš Heřman. 

Informace pro návštěvy pacientů na odděleních intenzívní péče (JIP, ARO, porodnice apod.).
Vstup návštěvám je povolen pouze s použitím vlastních ochranných hygienických pomůcek. Balíček ochranných pomůcek lze zakoupit v automatu v hlavním vestibulu budovy CAM (Centra akutní medicíny). Vstup návštěvám bez předepsaného hygienického zabezpečení NEBUDE POVOLEN!


KORONÁRNÍ JENOTKA

Je moderně vybavené pracoviště poskytující péči pacientům s akutními kardiologickými onemocněními, jako je infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu, akutní i chronické srdeční selhání, plicní embolie a další. Součástí vybavení koronární jednotky jsou také špičkové přístroje zajišťující umělou plicní ventilaci, podporu krevního oběhu a péči o kriticky nemocné. Odborně velmi zdatný tým se současně podílí na diagnostice a léčbě ostatních onemocnění z oblasti vnitřního lékařství, která vyžadují pobyt na JIP a podporu životních funkcí. Je umístěna ve 2. patře budovy CAM (Centrum akutní medicíny).

Kontakty

Telefon sestry  312 606 375, 312 606 356
Telefon staniční sestra:          312 606 786

METABOLICKÁ JEDNOTKA

Náplní práce metabolické jednotky je intenzivní péče o nemocné se závažnými poruchami metabolismu a vnitřního prostředí, se septickými komplikacemi a potřebou dlouhodobé nutriční podpory a péče o nemocné pacienty s komplikacemi nespecifických střevních zánětů. Metabolická jednotka kladenské nemocnice má nadregionální charakter a je umístěna ve 2. patře budovy CAM (Centrum akutní medicíny).

Kontakty

Telefon sestry  312 606 586, 312 606 596
Telefon staniční sestra:          312 606 786